MUDR. RADOVAN KUNC Vystudoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové, pracoval jako geriatr ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde se podílel na rozvoji geriatrické ambulance. Nyní je součástí týmu mobilní specializované paliativní péče při Hospici svatého Lazara v Plzni.  Zajímá se o možnosti integrace geriatrické a paliativní péče u...