Archiv projektů

Konference Křehkost a lidskost v medicíně

Konference absolventů projektu Paliare MEDIK a odborníků nejen z paliativy o nejdůležitějších tématech současné medicíny.

Konference Syndrom křehkosti Jihomoravský kraj

Konference Syndrom křehkosti prezentuje aktuální excelenci v péči o křehké geriatrické v českém prostředí…

Paliare MEDIK

Projekt zaměřený na vzdělávání studentů 5. a 6. ročníku lékařské fakulty se zájmem o paliativní medicínu.

Taste of Palliative Medicine

Tento unikátní cyklus workshopů nabízí lékařům všech odborností i úrovně zkušeností ideální vstup do témat obecné a částečně i specializované paliativní péče…

Paliativa pro sestry

Základní kurz paliativní péče pro sestry a spolupracující profese.

Inspirován mezinárodní platformou ELNEC (End – of- Life Care Nursing Education Consortium)…

Konference Syndrom křehkosti

Konference Syndrom křehkosti prezentuje aktuální excelenci v péči o křehké geriatrické i dětské pacienty v českém prostředí…

Paliativa pro sestry

Základní kurz paliativní péče pro sestry a spolupracující profese.

Inspirován mezinárodní platformou ELNEC (End – of- Life Care Nursing Education Consortium)…

Hojení ran

Účastník přednášky získá teoretické i praktické znalosti k identifikaci a rozpoznání typu ran. Zjistíte, jak tyto rány ošetřit a jakou je jim třeba věnovat péči….

Nemocné rozhovory pro LF BRNO

Workshopy, předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného a jeho blízkých…

Hojení ran

Účastník přednášky získá teoretické i praktické znalosti k identifikaci a rozpoznání typu ran. Zjistíte, jak tyto rány ošetřit a jakou je jim třeba věnovat péči….

Stomie v paliativní péči

Cílem semináře je specifická oblast paliativní chirurgie – stomie. Získáte potřebné znalosti o rozdělení, typech stomií a jejich ošetření…

Stomie v paliativní péči

Cílem semináře je specifická oblast paliativní chirurgie – stomie. Získáte potřebné znalosti o rozdělení, typech stomií a jejich ošetření…

Dětská paliativní péče

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče…