Archiv projektů

3 DEKÁDY PALIATIVNÍ PÉČE V ČR

Aktuální postavení LH a MSPP v systému paliativní péče, zdravotně-sociální téma

Ultrasonografie v paliativní medicíně

Workshop pro lékaře, zaměřený na využití ultrazvuku při diagnostice a terapii v paliativní péči.

Rozhodování a indikace paliativní péče u závažně nemocných

Rozhodování v medicíně je a vždy bylo jedním z hlavních úkolů lékařů. Principy, parametry, kompetence, ale také obsah rozhodování se v čase postupně vyvíjí.

Konference Křehkost a lidskost v medicíně

Konference absolventů projektu Paliare MEDIK a odborníků nejen z paliativy o nejdůležitějších tématech současné medicíny.

Paliare MEDIK

Projekt zaměřený na vzdělávání studentů 5. a 6. ročníku lékařské fakulty se zájmem o paliativní medicínu.

Konference Syndrom křehkosti Jihomoravský kraj

Konference Syndrom křehkosti prezentuje aktuální excelenci v péči o křehké geriatrické v českém prostředí…

Paliativa pro sestry

Základní kurz paliativní péče pro sestry a spolupracující profese.

Inspirován mezinárodní platformou ELNEC (End – of- Life Care Nursing Education Consortium)…

Taste of Palliative Medicine

Tento unikátní cyklus workshopů nabízí lékařům všech odborností i úrovně zkušeností ideální vstup do témat obecné a částečně i specializované paliativní péče…

Paliativa pro sestry

Základní kurz paliativní péče pro sestry a spolupracující profese.

Inspirován mezinárodní platformou ELNEC (End – of- Life Care Nursing Education Consortium)…

Nemocné rozhovory pro LF BRNO

Workshopy, předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného a jeho blízkých…

Konference Syndrom křehkosti

Konference Syndrom křehkosti prezentuje aktuální excelenci v péči o křehké geriatrické i dětské pacienty v českém prostředí…

Stomie v paliativní péči

Cílem semináře je specifická oblast paliativní chirurgie – stomie. Získáte potřebné znalosti o rozdělení, typech stomií a jejich ošetření…

Hojení ran

Účastník přednášky získá teoretické i praktické znalosti k identifikaci a rozpoznání typu ran. Zjistíte, jak tyto rány ošetřit a jakou je jim třeba věnovat péči….

Dětská paliativní péče

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče…

Hojení ran

Účastník přednášky získá teoretické i praktické znalosti k identifikaci a rozpoznání typu ran. Zjistíte, jak tyto rány ošetřit a jakou je jim třeba věnovat péči….

Etické poradenství v praxi

Etické poradenství je klinickou aplikací lékařské etiky, práva a principů rozhodování v medicíně. Poradenské týmy je možné vnímat jako pokročilou klinickou formu…

Stomie v paliativní péči

Cílem semináře je specifická oblast paliativní chirurgie – stomie. Získáte potřebné znalosti o rozdělení, typech stomií a jejich ošetření…

Křehkost v dětské paliativní péči

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče…

Paliare MEDIK - podzim 2023

Projekt zaměřený na vzdělávání studentů 4., 5. a 6. ročníku lékařské fakulty se zájmem o paliativní medicínu