PhDr. Tamara Starnovská Odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče či zdravotnictví. Je autorkou projektu Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče ČR. Spolupracuje na tvorbě standardů pro kvalitu zdravotní péče v pobytových zařízeních sociální péče ve Spojené akreditační komisi, o....

MUDR. RADOVAN KUNC Vystudoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové, pracoval jako geriatr ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde se podílel na rozvoji geriatrické ambulance. Nyní je součástí týmu mobilní specializované paliativní péče při Hospici svatého Lazara v Plzni.  Zajímá se o možnosti integrace geriatrické a paliativní péče u...

MUDr. Pavel svoboda Anesteziolog, intenzivista, paliatr v Domácím hospici Barborka v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, lékař v ambulanci paliativní medicíny v Nemocnici Nové Město na Moravě a vedoucí subkatedry Paliativní medicíny na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V roce 2015 získal atestaci z oboru Paliativní medicína,...

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. Působí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně od roku 2009 jako onkolog a nyní zároveň i jako konziliář - specialista v oboru paliativní medicíny. S paliativní medicínou a psychoonkologií se poprvé setkal v USA během stáže na Harvard Medical School a i následné zahraniční zkušenosti mu pomohly při zavádění moderního...

MUDr. Regina Slámová V roce 1994 absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté nastoupila na Interní oddělení Městské nemocnice Brno. Atestovala z oboru Vnitřní lékařství i z oboru Paliativní medicína a léčba bolesti. Následně působila ve funkci primářky Hospice sv. Alžběty v Brně. V roce 2020...

MUDr. Václav Trmač Po promoci v roce 2009 nastoupil na Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Úrazové nemocnice v Brně. V letech 2016 - 2018 pracoval na částečný úvazek v Lůžkového hospici sv. Alžběty v Brně. V roce 2018 začal rozvíjet Domácí hospic Porta Vitae pod Oblastní charitou Tišnov, jehož...

Štěpán nechuta Student 5. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své budoucí lékařské praxi by se rád ubíral interním zaměřením.  V Paliare.cz je hlavním koordinátorem projektu Paliare MEDIK a klinických webinářů.  Ve volných chvílích si pustí kvalitní film, vyjede na kolo nebo do hor. Zpět na seznam...

MUDr. Lucie Světláková Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Atestaci z klinické onkologie a následně paliativní medicíny získala na Masarykově onkologickém ústavu, kam po studiu jako lékařka nastoupila a kde také do současnosti částečně pracuje v ambulanci paliativní medicíny.  Nyní zastává funkci primářky v Domě léčby...

Bc. barbora ošlejšková Studentka 6.ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 absolvovala bakalářský obor Charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který ji připravil na práci s lidmi. O rok později se rozhodla posunout své hranice a stát...