Mudr. Karel Tyrpekl Lékař, chirurg, paliatr, lektor Pracuje na pozici lékaře v Hospici sv. Jiří Cheb, od samého vzniku hospice je opakovaně volen do jeho správní rady. Je velkou podporou týmu lékařů Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči. V rámci chirurgické a endoskopické erudice také pracuje na...

Mgr. Martina Čichoňová koordinátorka jazykové a odborné přípravy, garantka výukových materiálů Vystudovala historii, slovinský a český jazyk na Filozofické fakultě MU. Dříve pracovala jako koordinátorka Amnesty International Brno  a v různých neziskových projektech zaměřené na komunitní a sociální práci, a také působila v oblasti PR a produkce v kulturní oblasti....

Mgr. Lucie Řehoříková překladatelka, tlumočnice a interkulturní mediátorka Absolventka Masarykovy univerzity, obor ukrajinský a ruský jazyk. Střední školu ukončila v USA. Od roku 2000 spolupracuje na nakladatelstvím Větrné mlýny, spolupodílela se na založení největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení. Mezi lety 2014-2020 řídila České centrum v ukrajinském Kyjevě (MZV). V letech 2018-2020...

/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(--spacer-size)}.e-con{--container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(--container-widget-width,var(--spacer-size));--align-self:var(--container-widget-align-self,initial);--flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(--container-widget-height,var(--spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} BC. MAGDA KOCMANOVÁ Zdravotní sestra, paliativní péči se věnuje přes deset let. Svou profesní kariéru zahájila na onkologickém oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně, dlouhodobě působila jako sestra v ambulanci podpůrné a paliativní onkologie. V současné době...

MGR. MARKÉTA FUCHSOVÁ Zdravotní sestra se specializací v gerontologii, v oblasti paliativní péče pracuje více než čtrnáct let. Je součástí týmu domácí hospicové péče a koordinátorkou paliativního týmu při Nemocnici Pelhřimov, který poskytuje nejen paliativní péči pacientům v domácím prostředí, ale i konziliární paliativní péči pacientům...

MUDR. MGR. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ Lékařka, pediatr, neonatolog, paliatr. Působí na pozici primářky Dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, kde se téměř dvacet let snaží zavádět principy dětské a perinatální paliativní péči a přinášet tak naději tisícům rodin. Jejímu týmu se podařilo vybudovat intermedicínské neonatologické...

MUDR. VENDULA MAZANCOVÁ Lékařka, paliatr, praktik a urgentista, lektor. Její místo je v terénu u pacienta, pracuje ve všech svých odbornostech. Propojení odborných dovedností a znalostí jí přináší klid a jistotu při nalézání plánu péče pro každého konkrétního pacienta. Daří se jí propojovat paliativní a urgentní...

BC. JAN NOVÁK IT konzultant, Web architekt. Po vystudování bakalářského oboru Aplikované informační technologie se začal věnovat IT službám a počítačovým sítím pro menší i větší firmy. Od roku 2018 spravuje veškerou IT infrastrukturu pro Oblastní Charitu Třebíč. Ve volném čase se věnuje cestování. Zpět na seznam...

ING. ROSTISLAV LAVIČKA Po absolvování magisterského studia na VŠE Praha začal pracovat v Oblastní charitě Třebíč jako ekonom – rozpočtář, zástupce ředitele a od roku 2021 jako vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč.  Jeho denním chlebem je ekonomika, zejména příprava, aktualizace a kontrola rozpočtů dílčích zařízení,...

MARKÉTA MÁTLOVÁ Je jí blízké prostředí neziskového sektoru, několik let pracuje jako dobrovolník s hendikepovanými lidmi. Má ráda lidi a život celkově, je pro ni důležité, aby jí práce i to, čemu se věnuje, dávalo smysl. Její silnou stránkou je empatie, pokora a porozumění, přátelská povaha...