Dětská paliativní péče

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče…

 • Základní
 • Rozšířený
Počet registrovaných účastníků:0
Počet registrovaných účastníků:0
 • Základní kurz
 • Rozšířený kurz

Anotace

Garant projektu

Program

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče.


Kurz je určen pro zdravotníky a další pomáhající profese (event. laiky), kteří chtějí získat přehled o možnostech podpory dětí a jejich blízkých. Probíhá formou workshopu s řadou doprovodných materiálů. 


Kurz připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem dle potřeb konkrétního týmu.

Pro bližší informace nás kontaktujte na vzdelavani@paliare.cz.

MUDR. MGR. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ

Zobrazit medailonek

(přizpůsoben zadání týmu) 

Terminologie 

 • Paliativní přístup – 3 stupně specializace dětské paliativní péče 
 • Život zkracující a život ohrožující onemocnění v pediatrii a neonatologii
 • Trajektorie nemoci v dětském věku 
 • Multiprofesní přístup – rodina, psychosociální přístup, komunitní zdroje 

 

Komunikace – sdělení závažné zprávy 

 • Plán péče 

 

Potřeby dítěte v nemoci 

 • Jednotlivá věková období 

 

Základy terapie v dětském a novorozeneckém věku 

 • Symptomová léčba 
 • Léčba bolesti 

 

Péče o dítě a rodinu v závěru života 

 • Skóre potřeby dětské PP 

 

Péče o rodinu v čase nemoci i po úmrtí dítěte 

 • Sourozenci nemocných dětí 
 • Truchlení 
 • Když onemocní a umírá rodič 

 

Principy perinatální hospicové péče 

Anotace

Vedoucí

Program

Rozšířený kurz paliativní péče v pediatrii. Seznámení s principy neonatologické a perinatální paliativní péče – 2 denní kurz 

 

Seznámení s principy přístupu v dětské a perinatální paliativní péči v širších souvislostech. Kurz je určen pro zdravotníky a další pomáhající profese, kteří chtějí získat širší přehled o možnostech podpory dětí (a jejich blízkých) se závažnou dg. v průběhu nemoci a na v závěrečné fázi života.  

Kurz veden formou workshopu, s řadou doprovodných materiálů, odkazy. 

 

Kurz připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem. Kontaktujte nás pro bližší informace na vzdelavani@paliare.cz

MUDR. MGR. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ

Zobrazit medailonek

Terminologie 

 • Paliativní přístup – 3 stupně specializace dětské paliativní péče 
 • Křehkost a důstojnost dítěte – teoretický kontext dětské a perinatální PP 
 • Úmluva o právech dítěte, Charta práv hospitalizovaných dětí 
 • Život zkracující a život ohrožující onemocnění – závažné Dg. pediatrie a neonatologie 
 • Trajektorie nemoci v dětském věku 
 • Specifika přístupu k těhotné ženě, dítěti, jeho rodině  
 • Multiprofesní přístup – rodina, psychosociální přístup, komunitní zdroje 
 • Časná PP a péče v závěru života – kontext komunity a sociální podpory 
 • Dětská a perinatální PP a etika – kasuistika 

 

Potřeby dítěte ve zdraví a nemoci 

 • Jednotlivá věková období od prenatálního období – vývojová specifika  
 • Principy vývojové péče 
 • Herní terapie 

 

Komunikace – sdělení závažné zprávy 

 • Dětský věk 
 • Fáze přijetí závažné Dg. – kasuistika 
 • Plán péče – náležitosti –  kasuistika 

 

Principy perinatální paliativní péče  

 • Perinatální období – dg. během těhotenství, porodu a novorozeneckém období 
 • Etická dilemata perinatálního období – rozhodování 
 • Praktický postup v případě perinatální ztráty pod hranicí viability 
 • Praktický postup v případě ztráty dítěte před porodem (tichý porod) – porodní sál 
 • Praktický postup v případě život a zdraví limitujícího onemocnění novorozence – předání do péče rodiny – kasuistiky 
 • Krizová intervence, komunikace s rodiči, podpora 
 • Trauma matky (rodiny) po porodu dítěte na hranici viability a po porodu dítěte se závažnou, limitující Dg. – posttraumatická stresová porucha 

Základy terapie v dětském a novorozeneckém věku 

 • Komplexní ošetřovatelský přístup k nemocnému dítěti  
 • Symptomová léčba 
 • Léčba bolesti 

 

Péče o dítě a rodinu v závěru života 

 • Jak rozpoznat potřebu PP v závěru života – Skóre potřeby dětské PP 
 • Etické otazníky 
 • Plán péče 
 • kasuistiky 

 

Péče o rodinu v čase nemoci i po úmrtí dítěte 

 • Sourozenci nemocných dětí 
 • Širší okolí nemocných dětí 
 • Sociální podpora  
 • Truchlení – patologické truchlení 
 • Když onemocní a umírá rodič – komunikace