Dětská paliativní péče

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče…

 • Základní
 • Rozšířený
Počet registrovaných účastníků:0
Počet registrovaných účastníků:0
 • Základní kurz
 • Rozšířený kurz
/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

Anotace

Garant projektu

Program

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče.


Kurz je určen pro zdravotníky a další pomáhající profese (event. laiky), kteří chtějí získat přehled o možnostech podpory dětí a jejich blízkých. Probíhá formou workshopu s řadou doprovodných materiálů. 


Kurz připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem dle potřeb konkrétního týmu.

Pro bližší informace nás kontaktujte na vzdelavani@paliare.cz.

MUDR. MGR. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ

Zobrazit medailonek
/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */ .elementor-toggle{text-align:start}.elementor-toggle .elementor-tab-title{font-weight:700;line-height:1;margin:0;padding:15px;border-bottom:1px solid #d5d8dc;cursor:pointer;outline:none}.elementor-toggle .elementor-tab-title .elementor-toggle-icon{display:inline-block;width:1em}.elementor-toggle .elementor-tab-title .elementor-toggle-icon svg{margin-inline-start:-5px;width:1em;height:1em}.elementor-toggle .elementor-tab-title .elementor-toggle-icon.elementor-toggle-icon-right{float:right;text-align:right}.elementor-toggle .elementor-tab-title .elementor-toggle-icon.elementor-toggle-icon-left{float:left;text-align:left}.elementor-toggle .elementor-tab-title .elementor-toggle-icon .elementor-toggle-icon-closed{display:block}.elementor-toggle .elementor-tab-title .elementor-toggle-icon .elementor-toggle-icon-opened{display:none}.elementor-toggle .elementor-tab-title.elementor-active{border-bottom:none}.elementor-toggle .elementor-tab-title.elementor-active .elementor-toggle-icon-closed{display:none}.elementor-toggle .elementor-tab-title.elementor-active .elementor-toggle-icon-opened{display:block}.elementor-toggle .elementor-tab-content{padding:15px;border-bottom:1px solid #d5d8dc;display:none}@media (max-width:767px){.elementor-toggle .elementor-tab-title{padding:12px}.elementor-toggle .elementor-tab-content{padding:12px 10px}}.e-con-inner>.elementor-widget-toggle,.e-con>.elementor-widget-toggle{width:var(--container-widget-width);--flex-grow:var(--container-widget-flex-grow)}

(přizpůsoben zadání týmu) 

Terminologie 

 • Paliativní přístup – 3 stupně specializace dětské paliativní péče 
 • Život zkracující a život ohrožující onemocnění v pediatrii a neonatologii
 • Trajektorie nemoci v dětském věku 
 • Multiprofesní přístup – rodina, psychosociální přístup, komunitní zdroje 

 

Komunikace – sdělení závažné zprávy 

 • Plán péče 

 

Potřeby dítěte v nemoci 

 • Jednotlivá věková období 

 

Základy terapie v dětském a novorozeneckém věku 

 • Symptomová léčba 
 • Léčba bolesti 

 

Péče o dítě a rodinu v závěru života 

 • Skóre potřeby dětské PP 

 

Péče o rodinu v čase nemoci i po úmrtí dítěte 

 • Sourozenci nemocných dětí 
 • Truchlení 
 • Když onemocní a umírá rodič 

 

Principy perinatální hospicové péče 

{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"1. Den","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

(p\u0159izp\u016fsoben zad\u00e1n\u00ed t\u00fdmu)\u00a0

Terminologie\u00a0

 • Paliativn\u00ed p\u0159\u00edstup – 3 stupn\u011b specializace d\u011btsk\u00e9 paliativn\u00ed p\u00e9\u010de\u00a0
 • \u017divot zkracuj\u00edc\u00ed a \u017eivot ohro\u017euj\u00edc\u00ed onemocn\u011bn\u00ed v pediatrii a neonatologii
 • Trajektorie nemoci v\u00a0d\u011btsk\u00e9m v\u011bku\u00a0
 • Multiprofesn\u00ed p\u0159\u00edstup \u2013 rodina, psychosoci\u00e1ln\u00ed p\u0159\u00edstup, komunitn\u00ed zdroje\u00a0

  \u00a0

  Komunikace \u2013 sd\u011blen\u00ed z\u00e1va\u017en\u00e9 zpr\u00e1vy\u00a0

  • Pl\u00e1n p\u00e9\u010de\u00a0

   \u00a0

   Pot\u0159eby d\u00edt\u011bte v\u00a0nemoci\u00a0

   • Jednotliv\u00e1 v\u011bkov\u00e1 obdob\u00ed\u00a0

    \u00a0

    Z\u00e1klady terapie v\u00a0d\u011btsk\u00e9m a novorozeneck\u00e9m v\u011bku\u00a0

    • Symptomov\u00e1 l\u00e9\u010dba\u00a0
    • L\u00e9\u010dba bolesti\u00a0

     \u00a0

     P\u00e9\u010de o d\u00edt\u011b a rodinu v\u00a0z\u00e1v\u011bru \u017eivota\u00a0

     • Sk\u00f3re pot\u0159eby d\u011btsk\u00e9 PP\u00a0

      \u00a0

      P\u00e9\u010de o rodinu v\u00a0\u010dase nemoci i po \u00famrt\u00ed d\u00edt\u011bte\u00a0

      • Sourozenci nemocn\u00fdch d\u011bt\u00ed\u00a0
      • Truchlen\u00ed\u00a0
      • Kdy\u017e onemocn\u00ed a um\u00edr\u00e1 rodi\u010d\u00a0

       \u00a0

       Principy perinat\u00e1ln\u00ed hospicov\u00e9 p\u00e9\u010de\u00a0"}}]}

Anotace

Vedoucí

Program

Rozšířený kurz paliativní péče v pediatrii. Seznámení s principy neonatologické a perinatální paliativní péče – 2 denní kurz 

 

Seznámení s principy přístupu v dětské a perinatální paliativní péči v širších souvislostech. Kurz je určen pro zdravotníky a další pomáhající profese, kteří chtějí získat širší přehled o možnostech podpory dětí (a jejich blízkých) se závažnou dg. v průběhu nemoci a na v závěrečné fázi života.  

Kurz veden formou workshopu, s řadou doprovodných materiálů, odkazy. 

 

Kurz připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem. Kontaktujte nás pro bližší informace na vzdelavani@paliare.cz

MUDR. MGR. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ

Zobrazit medailonek

Terminologie 

 • Paliativní přístup – 3 stupně specializace dětské paliativní péče 
 • Křehkost a důstojnost dítěte – teoretický kontext dětské a perinatální PP 
 • Úmluva o právech dítěte, Charta práv hospitalizovaných dětí 
 • Život zkracující a život ohrožující onemocnění – závažné Dg. pediatrie a neonatologie 
 • Trajektorie nemoci v dětském věku 
 • Specifika přístupu k těhotné ženě, dítěti, jeho rodině  
 • Multiprofesní přístup – rodina, psychosociální přístup, komunitní zdroje 
 • Časná PP a péče v závěru života – kontext komunity a sociální podpory 
 • Dětská a perinatální PP a etika – kasuistika 

 

Potřeby dítěte ve zdraví a nemoci 

 • Jednotlivá věková období od prenatálního období – vývojová specifika  
 • Principy vývojové péče 
 • Herní terapie 

 

Komunikace – sdělení závažné zprávy 

 • Dětský věk 
 • Fáze přijetí závažné Dg. – kasuistika 
 • Plán péče – náležitosti –  kasuistika 

 

Principy perinatální paliativní péče  

 • Perinatální období – dg. během těhotenství, porodu a novorozeneckém období 
 • Etická dilemata perinatálního období – rozhodování 
 • Praktický postup v případě perinatální ztráty pod hranicí viability 
 • Praktický postup v případě ztráty dítěte před porodem (tichý porod) – porodní sál 
 • Praktický postup v případě život a zdraví limitujícího onemocnění novorozence – předání do péče rodiny – kasuistiky 
 • Krizová intervence, komunikace s rodiči, podpora 
 • Trauma matky (rodiny) po porodu dítěte na hranici viability a po porodu dítěte se závažnou, limitující Dg. – posttraumatická stresová porucha 

Základy terapie v dětském a novorozeneckém věku 

 • Komplexní ošetřovatelský přístup k nemocnému dítěti  
 • Symptomová léčba 
 • Léčba bolesti 

 

Péče o dítě a rodinu v závěru života 

 • Jak rozpoznat potřebu PP v závěru života – Skóre potřeby dětské PP 
 • Etické otazníky 
 • Plán péče 
 • kasuistiky 

 

Péče o rodinu v čase nemoci i po úmrtí dítěte 

 • Sourozenci nemocných dětí 
 • Širší okolí nemocných dětí 
 • Sociální podpora  
 • Truchlení – patologické truchlení 
 • Když onemocní a umírá rodič – komunikace 
{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Program","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Terminologie\u00a0

 • Paliativn\u00ed p\u0159\u00edstup – 3 stupn\u011b specializace d\u011btsk\u00e9 paliativn\u00ed p\u00e9\u010de\u00a0
 • K\u0159ehkost a d\u016fstojnost d\u00edt\u011bte \u2013 teoretick\u00fd kontext d\u011btsk\u00e9 a perinat\u00e1ln\u00ed PP\u00a0
 • \u00damluva o pr\u00e1vech d\u00edt\u011bte, Charta pr\u00e1v hospitalizovan\u00fdch d\u011bt\u00ed\u00a0
 • \u017divot zkracuj\u00edc\u00ed a \u017eivot ohro\u017euj\u00edc\u00ed onemocn\u011bn\u00ed\u00a0\u2013 z\u00e1va\u017en\u00e9 Dg. pediatrie a neonatologie\u00a0
 • Trajektorie nemoci v\u00a0d\u011btsk\u00e9m v\u011bku\u00a0
 • Specifika p\u0159\u00edstupu k\u00a0t\u011bhotn\u00e9 \u017een\u011b, d\u00edt\u011bti, jeho rodin\u011b\u00a0\u00a0
 • Multiprofesn\u00ed p\u0159\u00edstup \u2013 rodina, psychosoci\u00e1ln\u00ed p\u0159\u00edstup, komunitn\u00ed zdroje\u00a0
 • \u010casn\u00e1 PP a p\u00e9\u010de v\u00a0z\u00e1v\u011bru \u017eivota \u2013 kontext komunity a soci\u00e1ln\u00ed podpory\u00a0
 • D\u011btsk\u00e1 a perinat\u00e1ln\u00ed PP a etika – kasuistika\u00a0

  \u00a0

  Pot\u0159eby d\u00edt\u011bte ve zdrav\u00ed a\u00a0nemoci\u00a0

  • Jednotliv\u00e1 v\u011bkov\u00e1 obdob\u00ed od prenat\u00e1ln\u00edho obdob\u00ed \u2013 v\u00fdvojov\u00e1 specifika \u00a0
  • Principy v\u00fdvojov\u00e9 p\u00e9\u010de\u00a0
  • Hern\u00ed terapie\u00a0

   \u00a0

   Komunikace \u2013 sd\u011blen\u00ed z\u00e1va\u017en\u00e9 zpr\u00e1vy\u00a0

   • D\u011btsk\u00fd v\u011bk\u00a0
   • F\u00e1ze p\u0159ijet\u00ed z\u00e1va\u017en\u00e9 Dg. – kasuistika\u00a0
   • Pl\u00e1n p\u00e9\u010de \u2013 n\u00e1le\u017eitosti –\u00a0\u00a0kasuistika\u00a0

    \u00a0

    Principy perinat\u00e1ln\u00ed paliativn\u00ed p\u00e9\u010de \u00a0

    • Perinat\u00e1ln\u00ed obdob\u00ed \u2013 dg. b\u011bhem t\u011bhotenstv\u00ed, porodu a novorozeneck\u00e9m obdob\u00ed\u00a0
    • Etick\u00e1 dilemata perinat\u00e1ln\u00edho obdob\u00ed – rozhodov\u00e1n\u00ed\u00a0
    • Praktick\u00fd postup v\u00a0p\u0159\u00edpad\u011b perinat\u00e1ln\u00ed ztr\u00e1ty pod hranic\u00ed viability\u00a0
    • Praktick\u00fd postup v\u00a0p\u0159\u00edpad\u011b ztr\u00e1ty d\u00edt\u011bte p\u0159ed porodem (tich\u00fd porod) \u2013 porodn\u00ed s\u00e1l\u00a0
    • Praktick\u00fd postup v\u00a0p\u0159\u00edpad\u011b \u017eivot a zdrav\u00ed limituj\u00edc\u00edho onemocn\u011bn\u00ed novorozence \u2013 p\u0159ed\u00e1n\u00ed do p\u00e9\u010de rodiny –\u00a0kasuistiky\u00a0
    • Krizov\u00e1 intervence, komunikace s\u00a0rodi\u010di, podpora\u00a0
    • Trauma matky (rodiny) po porodu d\u00edt\u011bte na hranici viability a po porodu d\u00edt\u011bte se z\u00e1va\u017enou, limituj\u00edc\u00ed Dg. \u2013 posttraumatick\u00e1 stresov\u00e1 porucha\u00a0

     Z\u00e1klady terapie v\u00a0d\u011btsk\u00e9m a novorozeneck\u00e9m v\u011bku\u00a0

     • Komplexn\u00ed o\u0161et\u0159ovatelsk\u00fd p\u0159\u00edstup k\u00a0nemocn\u00e9mu d\u00edt\u011bti \u00a0
     • Symptomov\u00e1 l\u00e9\u010dba\u00a0
     • L\u00e9\u010dba bolesti\u00a0

      \u00a0

      P\u00e9\u010de o d\u00edt\u011b a rodinu v\u00a0z\u00e1v\u011bru \u017eivota\u00a0

      • Jak rozpoznat pot\u0159ebu PP v\u00a0z\u00e1v\u011bru \u017eivota – Sk\u00f3re pot\u0159eby d\u011btsk\u00e9 PP\u00a0
      • Etick\u00e9 otazn\u00edky\u00a0
      • Pl\u00e1n p\u00e9\u010de\u00a0
      • kasuistiky\u00a0

       \u00a0

       P\u00e9\u010de o rodinu v\u00a0\u010dase nemoci i po \u00famrt\u00ed d\u00edt\u011bte\u00a0

       • Sourozenci nemocn\u00fdch d\u011bt\u00ed\u00a0
       • \u0160ir\u0161\u00ed okol\u00ed nemocn\u00fdch d\u011bt\u00ed\u00a0
       • Soci\u00e1ln\u00ed podpora \u00a0
       • Truchlen\u00ed – patologick\u00e9 truchlen\u00ed\u00a0
       • Kdy\u017e onemocn\u00ed a um\u00edr\u00e1 rodi\u010d – komunikace\u00a0"}}]}