Paliativa pro sestry

Základní kurz paliativní péče, je určen pro zdravotní sestry, které se zajímají o paliativní péči.

Kurz pouze pro účastníky z Jihomoravského kraje

Akreditace MZČR, MPSV NE

S podporou Jihomoravského kraje ZDARMA

Počet registrovaných účastníků: 26

Anotace

Základní kurz pro zdravotní sestry se zájmem o paliativní medicínu.

Vychází z mezinárodní platformy ELNEC (End – of- Life Care Nursing Education Consortium). Poprvé proběhl v roce 2011 v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad u Brna.

Zaměřuje se na aktuální systém paliativní péče a na aspekty jejího rozvoje. Seznamuje účastníky s potřebami nevyléčitelně nemocných, ale také s nástroji komunikace s nimi i jejich blízkými. Pomáhá rozpoznat, pochopit a zmírnit jednotlivé symptomy v paliativní péči. Představuje nevyléčitelně nemocného člověka v holistickém pojetí, čemuž přizpůsobuje i plán péče. 

 • Kurz zahrnuje 32 teoretických hodin a 8 praktických hodin v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a v Mobilním hospici sv. Jana v Rajhradě
 • Kurz jsme doplnili řadou odborné literatury pro další sebevzdělávání.
 • Pro bližší informace nás kontaktujte na vzdelavani@paliare.cz

Garant kurzu

BC. MAGDA Kocmanová

Zobrazit medailonek

Program

 • Úvod do kurzu paliativní péče
 • Paliativní péče – co je cílem. Já a paliativní péče. Význam multiprofesního týmu v paliativní péči
 • Plán paliativní péče – úvod. Seznámení se s tvorbou, důležitostí, s možným nástrojem při vykonávání paliativní péče
 • Sociální práce v paliativní péči
 • Kulturní a duchovní aspekty v paliativní péči
 • Etické a právní aspekty v paliativní péči
 • Psychologie nevyléčitelné nemoci, dynamika emocí
 • Teorie komunikace, komunikace v emocích, poslední hodiny života
 • Praktická komunikace, interaktivní scénky
 • Rozpoznání a léčba symptomů – bolest, celková bolest
 • Rozpoznání a léčba symptomů – ostatní symptomy
 • Sebepéče
 • Fáze nemoci, terminální fáze onemocnění, doprovázení
 • Nový pohled na multiprofesní tým a plán péče
 • Můj projekt s paliativní péčí. Čeho chci nebo mohu dosáhnout. V čem bude moje práce jiná.
 • Kazuistika nebo příběh z praxe. Co mě na praxi zaujalo.
 • Bc. Magda Kocmanová
 • MUDr. Markéta Hanušová
 • Bc. Hana Kaštan
 • Mgr. Monika Řehanová
 • Ing. Bc. Dagmar Sližová
 • doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
 • MUDr. Lucie Světláková
 • Mgr. Kateřina Zoufalá

Informace

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kabelková – koordinátor kurzu, e-mail: kabelkova@paliare.cz

Změna programu vyhrazena dle aktuálních možností lektorů.

Jednodenní stáž bude probíhat v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a v Mobilním hospici sv. Jana v Rajhradě v přesně určených termínech, které nelze po přihlášení změnit.

V případě potřeby ubytování je možné ubytování přímo v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, ale kapacita ubytovacích prostor je velmi omezená. V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šimarovou na lenka.simarova@rajhrad.charita.cz.

Kurz je podpořen Jihomoravským krajem, je určen pro nelékařské pracovníky organizací působících na území Jihomoravského kraje se zaměřením na poskytování zdravotních a sociálních služeb.