Etické poradenství v praxi

Etické poradenství je klinickou aplikací lékařské etiky, práva a principů rozhodování v medicíně.

S podporou Jihomoravského kraje a Nadačního fondu Abakus ZDARMA

Certifikát                          ANO

Počet registrovaných účastníků: 0

Konference je z organizačních důvodů zrušena! O novém termínu Vás budeme informovat!

Anotace

Etické poradenství je klinickou aplikací lékařské etiky, práva a principů rozhodování v medicíně.

Poradenské týmy je možné vnímat jako pokročilou klinickou formu například dříve aplikovaných etických komisí. Mají za cíl vytvářet prostředí dialogu ve složitých otázkách rozhodování nejen u nevyléčitelně nemocných.

Do paliativní péče v České republice tento model zavádí Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví (www.ipep.cz).

Připravili jsme pro Vás konferenční workshop, ve kterém budou mít účastníci možnost přímého vstupu do reálné klinické diskuse i workshopů vedených excelentními kliniky, profesionály v základních oborech paliativní medicíny.

Série workshopů věnovaná klíčovým tématům současné dospělé i dětské paliativní péče bude uvedena a poté i provázena konzultací zakladatele českého směru etického poradenství doc. MUDr. Jaromíra Matějka, LL.M., Th.D. Ph.D.,

V každé z částí budou formulovány výstupy, které po konferenci zpřístupníme v online formě.

Program

12:00 – 12:15 – Úvodní slovo (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

 

12:15 – 12:45 – Úvodní přednáška: Etické poradenství – historie, kontext, principy (doc. MUDr. Jaromír Matějek, LL.M, Th.D., Ph.D.)

 

Následně jednotliví odborníci seznámí účastníky s problematikou a poté společně s doc. MUDr. Jaromírem Matějkou, LL.M., Th.D., Ph.D., a ostatními přednášejícími v panelu i s auditoriem povedou diskusi a formulují závěry.

 

13:00 – 13:45 Neonatologie, pediatrie  (MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová)

 

13:45 – 14:30Onkologie (MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.)

 

14:30 – 15:00 – Přestávka, občerstvení

 

15:00 – 15:40 Kardiologie (MUDr. Petra Vysočanová)

 

15:40 – 16:10 Geriatrie (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

 

16:10 – 16:45 Intenzivní péče (MUDr. Jan Maláska)

 

16:45 – 17:00 – Formulace závěrů v panelu, diskuse, závěr konference

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek