Frailty

Základní kurz péče o křehké geriatrické pacienty pro sestry, lékaře a spolupracující profese…

Počet registrovaných účastníků: 0

Anotace

Základní kurz péče o křehké geriatrické pacienty pro sestry, lékaře a spolupracující profese.

 

Kurz je adaptován na české prostředí, veden a připravován sestersko-lékařsko-psychologickým týmem lektorů našeho institutu v zázemí střediska sv. Zdislavy a Domácího hospice sv. Zdislavy, Oblastní charity Třebíč.

 

Je primárně koncipován pro spolupráci sestry s lékařem. Účast ostatních profesí je vítána, ale jen za přítomnosti zdravotní sestry z týmu účastníka. Může být rozšířen o mentorskou stáž ve středisku sv. Zdislavy Třebíč (domácí hospic, ambulance paliativní medicíny a geriatrie, pečovatelská služba, osobní asistence, zdravotní domácí péče). Účastníci po celou dobu spolupracují s mentory – specialisty v geriatrické a paliativní péči, se kterými připravují individuální projekt pro svou praxi. Mají k dispozici celou řadu zdrojů pro další osobní vzdělávání.

 

Kurz připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem. Pro bližší informace nás kontaktujte na vzdelavani@paliare.cz

 

Pozn: výuková hodina = 45 minut

Program

Základní workshop

  • příčiny, rozhodování
  • intervence
  • jak o něm/jak jej komunikovat?

PŘÍPRAVA PŘED KURZEM

Literatura:

Kabelka L, Nemocné rozhovory. Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými. 1. vyd. Praha: Grada; 2020.

Chvílová Weberová M, Kabelka L, Syndrom křehkosti. 1. vyd. Praha: Grada; 2022.

 

Studijní materiály ke stažení

Garant kurzu

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek