Konference Syndrom křehkosti

Konference Syndrom křehkosti prezentuje aktuální excelenci v péči o křehké i dětské geriatrické pacienty v českém prostředí.

S podporou Kraje Vysočina a Nadačního fondu Abakus ZDARMA

Počet registrovaných účastníků: 114

Anotace

Konference Syndrom křehkosti prezentuje aktuální excelenci v péči o křehké geriatrické pacienty v českém prostředí se zaměřením na dostupné zahraniční zkušenosti. 

Ukáže klíčové efektivní modely péče a naznačí funkční vývojové trendy v této klíčové oblasti současného zdravotně-sociálního pomezí.

V průběhu konference proběhne také křest stejnojmenné knihy za účasti autorů.

Program

  • 11:00 – Úvodní slovo
  • 11:15 – Role geriatrické medicíny a péče (Z. Kalvach) 
  • 11:40 – Dítě a křehkost (M. Chvílová Weberová; Havlíčkův Brod) 
  • 12:10 – Koordinace péče o závažně chronicky nemocné z regionální nemocnice

                   (M. Fuchsová, E. Štokrová; Pelhřimov)

  • 12:30 – Přestávka, občerstvení 
  • 13:15 – Křest publikace Syndrom křehkosti s šéfredaktorkou zdravotnické literatury GRADA

                    (L. Kabelka, M. Lízlerová) 

  • 13:30 – Efektivita péče o závažně chronicky nemocné a jak jí dosáhnout – dostupná data v ČR (L. Dušek) 
  • 14:00 – Role paliativní medicíny a péče na zdravotně-sociálním pomezí, modelový region Třebíč (L. Kabelka) 
  • 14:25 – Může spolupracovat domácí hospic a domov pro seniory? (E. Krejčí, P. Bruknerová; Pelhřimov) 
  • 15:00 – Závěr konference        

Vedoucí

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek