Křehkost v dětské paliativní péči

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče.

 • Připravujeme

Cena dvoudenního kurzu je 3.900,- Kč

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 0

Jsem zaměstnancem Diecézní charity Brno nebo jejich oblastních charit

Anotace

Dvoudenní kurz paliativní péče v pediatrii.

 

Kurz jsme připravili pro zdravotníky a další pomáhající profese, kteří chtějí získat širší přehled o možnostech podpory dětí (a jejich blízkých) se závažnou diagnózou v průběhu nemoci i v závěrečné fázi jejich života.  

 

Kurz vedeme formou workshopu s řadou doprovodných materiálů. Jeho obsah lze individuálně upravit dle dohody se zadavatelem. 

 

Další informace: vzdelavani@paliare.cz

Program

 • Seznámení – motivace
 • Úvod do tématu – specifika dětské a perinatální PP, rozdíly oproti dospělé PP
 • Dítě a jeho potřeby ve vývojových obdobích – sourozenci nemocného dítěte (hra a dítě v příběhu)
 • Trajektorie nemoci u dítěte – etické souvislosti, plánování a koordinace péče

 

Přestávka

 

 • Komunikace s rodinou – provázení nemocí, potřeby rodiny dítěte s život limitující diagnózou
 • Komunikace s rodinou – práce ve skupinách
 • Principy přístupu a léčby v dětské PP
 • Komunikace s dítětem – specifika s ohledem na autonomii dítěte
 • Dojmy, emoce, rizika – týmová práce
 • Perinatální PP – diagnózy, situace
 • Komunikace s rodinou – plánování a koordinace péče
 • Ztráta dítěte před hranicí viability (životaschopnosti): potrat, perinatální ztráta miminka, závažná perinatální poškození dítěte, péče o ženu na porodním sále po úmrtí miminka – specifika truchlení

 

Přestávka

 

 • Potřeby truchlící rodiny, doprovázení
 • Kazuistiky
 • Osobní zkušenosti z dětské a perinatální PP – práce ve skupinách
 • Závěrečné sdílení

Vedoucí

MUDR. MGR. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ

Zobrazit medailonek