Nutriční péče v paliativní medicíně

Interaktivní workshop zaměřený na specifika výživy nevyléčitelně nemocných pacientů.

Počet registrovaných účastníků: 0

Anotace

Interaktivní workshop, práce se skupinou (sestry, sociální pracovníci, nutriční terapeuti, pracovníci v přímé péči).

Kurz připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem.

 

Rozsah: 3 x 1,5 hodiny, 2 přestávky (15 min.)

 

Základní literatura:

Kabelka L, Sláma O, et al. Paliativní medicína pro praxi. 2. vyd. Praha: Galén; 2022.

Chvílová Weberová M, Kabelka L. Syndrom křehkosti. 1. vyd. Praha: Grada; 2022.

Kabelka L. Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. 2. vyd. Praha: Mladá fronta; 2018.

Kabelka L. Nemocné rozhovory. 1. vyd. Praha: Grada; 2020.

 

Program

  • Tématika paliativní péče a místo výživy v ní
  • Možnosti systémového řešení výživy v konečné fázi života

Garant kurzu

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek

lektor kurzu

PhDr. Tamara Starnovská

Zobrazit medailonek