• Paliare MEDIK - TBL - sdělování závažných zpráv
  • Paliare MEDIK - TBL - paliativní péče v kardiologii
  • Paliare MEDIK - Nemocné rozhovory
  • Paliare MEDIK - TBL - aspekty rozhodování u závažně nemocných

Paliare MEDIK - TBL - sdělování závažných zpráv

Diskuze konkrétních kazuistik s odborníky z oblasti paliativní péče formou TBL (team-based learning)

Certifikát                        NE

Počet registrovaných účastníků: 19

Anotace

Diskuze konkrétních kazuistik s odborníky z oblasti paliativní péče formou TBL (team-based learning)

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek

Paliare MEDIK - TBL - paliativní péče v kardiologii

Diskuze konkrétních kazuistik s odborníky z oblasti paliativní péče formou TBL (team-based learning)

Certifikát                       NE

Počet registrovaných účastníků: 18

Anotace

Diskuze konkrétních kazuistik s odborníky z oblasti paliativní péče formou TBL (team-based learning)

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek

Paliare MEDIK - Nemocné rozhovory

Interaktivní workshopy předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného… 

ZDARMA

Certifikát                        ANO

Počet registrovaných účastníků: 20

Anotace

Interaktivní workshopy předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného a jeho blízkých, praktický trénink sdělování závažných zpráv a komunikace emočně náročných situací.

Program

 1. Kazuistiky chronicky nemocných pacientů, interaktivní scénky, dynamika emocí, význam nonverbální komunikace, komunikace v týmu, efektivní řešení konfliktů

 

2. Sdílení emocí s pacientem a rodinou, doprovázení rodiny pacienta po jeho úmrtí

 

3. Agrese; praktický nácvik efektivního řešení konfliktních situací v bezpečném prostředí; asertivita v komunikaci s pacientem i rodinou

 

4. Specifika v komunikaci nejen závažných zpráv přes telefon, závěrečná (sebe)reflexe

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek

Paliare MEDIK - TBL - aspekty rozhodování u závažně nemocných

Diskuze konkrétních kazuistik s odborníky z oblasti paliativní péče formou TBL (team-based learning)

Certifikát                        NE

Počet registrovaných účastníků: 14

Anotace

Diskuze konkrétních kazuistik s odborníky z oblasti paliativní péče formou TBL (team-based learning)

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek