Paliare MEDIK

Projekt zaměřený na vzdělávání studentů 5. a 6. ročníku lékařské fakulty se zájmem o paliativní medicínu…

S podporou nadačního fondu Abakus a Jihomoravského kraje ZDARMA

Počet registrovaných účastníků: 17

Anotace

Projekt usiluje o rozvoj paliativní péče v Jihomoravském kraji motivací a vedením budoucích paliatrů od závěru studia po první roky reality lékařské praxe.

Během prvního roku student vytváří svou osobní vizi „Já a paliativní péče“.  Prostřednictvím workshopů zaměřených na komunikaci si osvojuje metody řízeného rozhovoru, zapojení řeči těla a zpracování emocí i v náročných situacích. Nabyté znalosti dále propojuje se zkušenostmi ze stáží/praxí v zařízeních paliativní péče. Účastní se konferencí, kde se potkává s experty i z jiných krajů.

V závěru první části projektu student získává možnost sdílet své nápady k rozvoji paliativní péče na studentské konferenci formou prezentace a diskuze s účastníky z řad odborníků i spolužáků z celé fakulty. 

Garant kurzu

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek

Program

  • 12:30 – 15:00 – kazuistiky chronicky nemocných pacientů, interaktivní scénky, dynamika emocí, význam nonverbální komunikace
  • 12:30 – 15:00 – kazuistiky II, interaktivní scénky, práce s rodinou, komunikace v týmu, efektivní řešení konfliktů, závěrečná (sebe)reflexe
  • 12:30 – 15:00 – téma Sdílení emocí s pacientem a rodinou
  • 12:30 – 15:00 – téma Agrese; praktický nácvik efektivního řešení  konfliktních situací v bezpečném prostředí; asertivita v komunikaci s pacientem i rodinou
  • 12:30 – 15:00 – téma Doprovázení rodiny pacienta po jeho úmrtí

VIDEO POZVÁNKA

Rozhovory