Rozhodování a indikace paliativní péče u závažně nemocných

Rozhodování v medicíně je a vždy bylo jedním z hlavních úkolů lékařů. Principy, parametry, kompetence, ale také obsah rozhodování se v čase postupně vyvíjí.

S podporou Jihomoravského kraje a Nadačního fondu Abakus ZDARMA

Počet registrovaných účastníků: 11

Anotace

Rozhodování v medicíně je a vždy bylo jedním z hlavních úkolů lékařů.

Principy, parametry, kompetence, ale také obsah rozhodování se v čase postupně vyvíjí.

Navazuje/měl by navazovat na vývoj chronifikace onemocnění, zadání personalizované medicíny, doplněné zastoupením a podporou rodiny nemocného, propojením/potřebou a dostupností sociálních a zdravotních podpůrných služeb.

Od umění možného postupně přecházíme do umění užitečného. Pro pacienta, zdravotníky, jejich blízké, systém zdravotní a sociální péče i společnost jako takovou.

Konferenční kazuistický workshop je připraven odpovídat na realitu, možnosti, nejistoty i potřeby účastníků, a to formou kratších komentovaných sdělení se shrnujícími panelovými dialogy. Budeme se věnovat principům jak v dospělé, tak dětské paliativní péči. Přizváni jsou vynikající kliničtí profesionálové z oblasti pomezí klíčových základních oborů a paliativní medicíny.

Program

12:00 – Úvodní slovo (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

12:15 – Rozhodování při indikaci paliativní péče v nefrologii; diskuse (MUDr. Barbora Szonowská)

13:00 – Rozhodování při indikaci paliativní péče v kardiologii (MUDr. Petra Vysočanová)

13:35 – Rozhodování u pokročilého syndromu křehkosti – principy, kazuistika; diskuse (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

14:05 – Složité rozhodování u pacienta s metabolickým syndromem, komplikacemi, na hranici chronického dialyzačního režimu a křehké geriatrie – multidisciplinární posouzení kazuistiky (MUDr. Petra Vysočanová, MUDr. Barbora Szonowská, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

14:45  – přestávka, občerstvení

15:15 – Rozhodování u dětí (od neonatologie) – principy; diskuse (MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová)

16:00 – Dítě, kardiologie a paliativní péče; diskuse (MUDr. Jana Tučková)

16:45 – Závěrečná diskuse v panelu

17:00 – Závěr konference

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek