Rozhodování a indikace paliativní péče u závažně nemocných

Rozhodování v medicíně je a vždy bylo jedním z hlavních úkolů lékařů. Principy, parametry, kompetence, ale také obsah rozhodování se v čase postupně vyvíjí.

S podporou Jihomoravského kraje a Nadačního fondu Abakus ZDARMA

Počet registrovaných účastníků: 79

Přihlašování na konferenci bude ukončeno 20. 11. 2023

Anotace

Rozhodování v medicíně je a vždy bylo jedním z hlavních úkolů lékařů.

Principy, parametry, kompetence, ale také obsah rozhodování se v čase postupně vyvíjí.

Navazuje/měl by navazovat na vývoj chronifikace onemocnění, zadání personalizované medicíny, doplněné zastoupením a podporou rodiny nemocného, propojením/potřebou a dostupností sociálních a zdravotních podpůrných služeb.

Od umění možného postupně přecházíme do umění užitečného. Pro pacienta, zdravotníky, jejich blízké, systém zdravotní a sociální péče i společnost jako takovou.

Konferenční kazuistický workshop je připraven odpovídat na realitu, možnosti, nejistoty i potřeby účastníků, a to formou kratších komentovaných sdělení se shrnujícími panelovými dialogy. Budeme se věnovat principům jak v dospělé, tak dětské paliativní péči. Přizváni jsou vynikající kliničtí profesionálové z oblasti pomezí klíčových základních oborů a paliativní medicíny.

Program

11:30 – Úvodní slovo (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

11:45 – Rozhodování u dětí (od neonatologie) (MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová) kazuistika; principy

12:10 – Rozhodování při indikaci paliativní péče v kardiologii (MUDr. Petra Vysočanová) kazuistika; principy

12:35 – Dítě, kardiologie a paliativní péče (MUDr. Jana Tučková) kazuistika; principy

13:00 – Rozhodování v intenzivní péči (prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.) kazuistika; principy

13:25  – Rozhodování u pokročilého syndromu geriatrické křehkosti (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.) kazuistika; principy

13:50 – PANELOVÁ DISKUSE

14:15 – Přestávka na občerstvení

15:00 – Rozhodování a hodnotová anamnéza – pohled lékaře a kněze (MUDr. Mgr. Martin Moravec, Ph.D.) kazuistika; principy

15:25 – Co rozhoduje v léčbě celkové bolesti u dětí (MUDr. Dagmar Krejčí) kazuistika; principy

15:50 – Rozhodování při vstupu do Mobilní specializované paliativní péče (MUDr. Dobromila Vrabcová) kazuistika; principy

16:15 – ZÁVĚREČNÁ DISKUSE V PANELU

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek