testovací

Základní kurz paliativní péče Elnec je určen pro všechny zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se zajímají o paliativní péči….

  • Základní
  • Kompletní
1,000.00 
Počet registrovaných účastníků:0

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 10

Jsem zaměstnancem Diecézní charity Brno nebo jejich oblastních charit

1,000.00 
Počet registrovaných účastníků:0

Anotace

Základní kurs paliativní péče pro sestry, a spolupracující profese.

Inspirován mezinárodní platformou ELNEC (End – of- Life Care Nursing Education Consortium), původní česká licence a první kurzy zahájeny v roce 2011 v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad u Brna.

 

Základní kurz paliativní péče Elnec je určen pro všechny zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se zajímají o paliativní péči. Kurz je zaměřen zejména na seznámení se s paliativní péčí v současné době, i s aspekty rozvoje.

 

Kurz se zaměřuje na rozpoznání a pochopení jednotlivých symptomů v paliativní péči a jejich řešení. Seznamuje účastníky s potřebami nevyléčitelně nemocných, ale také s komunikací s nimi a jejich blízkými. Kurz má za cíl představit nevyléčitelně nemocného člověka v holistickém pojetí a podle toho přizpůsobit plán péče a další ošetřování. Účastníci se seznámí s teorií péče o nevyléčitelně nemocného člověka, ale také se budou prakticky podílet na řešení jednotlivých kazuistik. Součástí kurzu je 37 teoretických hodin a 8 praktických hodin v lůžkovém nebo mobilním zařízení, které poskytuje specializovanou paliativní péči.

 

Kurz adaptován pro české prostředí, veden a připravován sestersko-lékařsko-psychologickým lektorským týmem Paliare Vysočina. Je rozšířen o mentorovanou stáž v zařízení mobilní či lůžkové specializované paliativní péče. Účastníci jsou po celou dobu kurzu vedeni mentory – specialisty v paliativní péči, a připravují individuální projekt rozvoje paliativní péče pro svou praxi.

 

    • Účast ostatních profesí vítána, nicméně podmíněna účastí zdravotní sestry z daného týmu.
    • Kurs je doplněn řadou informačních a edukačních zdrojů, a také literaturou pro dalších osobní vzdělávání.
    • Kurs připravujeme na míru po dohodě se zadavatelem – kontaktujte nás pro bližší informace na vzdelavani@paliare.cz

Vedoucí kurzu

Magda Audyová

Default-welcomer

Magda Audyová

1,000.00