Kateřina šášková

Budoucí lékařka, nyní studuje 6. ročník Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně.


V Paliare působí od prosince 2022 jako člen týmu Paliare MEDIK.


Mezi její koníčky patří skauting, vodní turistika a péče o bylinkovou zahrádku.