Komunikační karty v ukrajinském jazyce

Ukrajinsko-české komunikační karty slouží k základní komunikaci v dotčených oborech

Dětské lékařství

Gynekologie a porodnictví

Ošetřovatelství

Vnitřní lékařství

Seznam možných obtíží u pacienta