Blog

Ohlédnutí za konferencí Syndrom křehkosti Jihomoravský kraj

V pondělí 20. dubna proběhla ve spolupráci s Paliare.cz a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA) konference Syndrom křehkosti Jihomoravský kraj. Téma péče o chronicky nemocné seniory si v moderním přednáškovém sálu nemocnice nenechalo ujít až 120 účastníků z řad zdravotníků, mediků i pracovníků v sociálních službách.

 

Pozvání přijal ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a úvodního slova se ujali i zástupci organizátorů – ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák s MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D. za Paliare.cz.

Program konference reagoval na rizika rostoucí populace křehkých seniorů a jejich možná řešení. Hlavní diskutovanou oblastí se staly aktuální limity a příležitosti spolupráce zdravotních a sociálních služeb v regionu při péči o tuto cílovou skupinu. 

 

Mezi řečníky nechyběl prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., primář Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Až z Plzně k nám zavítal MUDr. Radovan Kunc, paliatr z Domova sv. Lazara.  Své zkušenosti předala i MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékařka Centra paliativní péče Brno, a MUDr. Eliška Štokrová, vedoucí lékařka v Oddělení paliativní péče Nemocnice Pelhřimov. 

 

Děkujeme všem hostům, přednášejícím a účastníkům za jejich čas věnovaný paliativní medicíně.

 

Průběh akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže, kde zároveň naleznete i materiály od přednášejících.