MARCELA MATERNOVÁ

Profesí ekonom, absolvovala Střední ekonomickou školu v Třebíči. V roce 2001 se podílela na vzniku celostátní Sekce následné péče při Profesní a odborové unii zdravotnických pracovníků. Má bohaté zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí, deset let organizovala každoroční dvoudenní celostátní konferenci Sekce následné péče. Spolupracovala v organizačním výboru celostátních konferencí Paliativní medicína a péče v teorii a praxi. 


V roce 2005 se stala součástí týmu Krajského edukačního centra při Profesní a odborové unii zdravotnických pracovníků Nemocnice Třebíč, které vzniklo z potřeby celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Dlouhodobě zajišťovala v Nemocnici Třebíč pravidelné jednodenní konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pod záštitou Kraje Vysočina se podílela na organizaci odborné konference Paliativní péče v regionu Vysočina v roce 2014. V roce 2016 byla v týmu projektu Mobilní multidisciplinární paliativní péče – podpora života s nevyléčitelnou chorobou v přirozeném prostředí v okrese Třebíč. Spolupracuje s Oblastní charitou Třebíč a Domácím hospicem sv. Zdislavy Třebíč. V Paliare.cz je koordinátorkou projektů a podporou pro vzdělávací aktivity.


Má ráda přírodu, léto nejraději tráví na chatě u řeky, ve volných chvílích se věnuje turistice, běhu a četbě.