MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

 Lékař, paliatr, geriatr, iniciátor řady projektů, autor mnoha odborných publikací. Svůj profesní život dlouhodobě věnuje péči o závažně chronicky nemocné. Je iniciátorem vzdělávacího institutu PALIARE – Institut geriatrické a paliativní péče, lektorem a primářem Mobilního hospice sv. Zdislavy v Třebíči.

 

Je jedním ze zakladatelů oboru paliativní medicína v České republice a profesní organizace Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J.E.Purkyně, osm let byl jejím předsedou. V roce 2003 absolvoval mezinárodní kurz EPEC (Education for physician on End of Life Care) v Salzburgu, poté v letech 2009–2011 program Leadership development Initiative v San Diegu v USA (kurz leadershipu, advokacie v paliativní medicíně, v kontextu veřejného zdravotnictví).

 

V roce 2013 vedl předsednictví lokálního organizačního výboru Světového kongresu EAPC (Evropská asociace paliativní péče) v Praze. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativní medicíny na celostátní i regionální úrovni, v roce 2014 stál u rozvoje pilotního projektu mobilní specializované paliativní péče s VZP, od 2015 je v týmu projektu Paliatr Vysočina, který realizuje krajskou koncepci zdravotnictví v oblasti péče o závažně chronicky nemocné.

 

Je dlouholetým lektorem a autorem či spoluautorem mnoha článků či publikací, které jsou stěžejní v oblasti paliativní medicíny, např. Paliativní medicína pro praxi, Geriatrická paliativní péče, Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci, Nemocné rozhovory, Křehkost (vyjde 2022).

 

Je stipendistou NF Abakus pro paliativní péči. V roce 2011 získal ocenění za významný přínos rozvoji paliativní péče v České republice, udělené výborem České společnosti paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP.

 

Volné chvíle tráví rád s rodinou, má rád hudbu, kytaru, turistiku. Je vděčný svým rodičům za vše, co mu dali do života.