MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

Působí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně od roku 2009 jako onkolog a nyní zároveň i jako konziliář – specialista v oboru paliativní medicíny. S paliativní medicínou a psychoonkologií se poprvé setkal v USA během stáže na Harvard Medical School a i následné zahraniční zkušenosti mu pomohly při zavádění moderního konceptu paliativní medicíny v MOÚ, který se nyní snaží realizovat se svými kolegy z Centra paliativní medicíny v péči o pacienty a jejich blízké. Má také zkušenosti z oblasti managementu, v letech 2019 až 2022 byl náměstkem ředitele MOÚ a v roce 2022 založil Centrum digitální medicíny, které nyní vede. Dále je poradcem hejtmana pro oblast zdravotnictví, kde mimo jiné pomáhá vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj paliativní medicíny v Jihomoravské kraji.