Mudr. Karel Tyrpekl

Lékař, chirurg, paliatr, lektor

Pracuje na pozici lékaře v Hospici sv. Jiří Cheb, od samého vzniku hospice je opakovaně volen do jeho správní rady. Je velkou podporou týmu lékařů Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči. V rámci chirurgické a endoskopické erudice také pracuje na chirurgickém odd. a endoskopickém pracovišti Nemocnice v Chebu. V roce 1993 založil při chirurgickém oddělení pacientskou organizaci ILCO Cheb.

 

Vykonává činnost i v rámci celorepublikového Českého ILCA. Věnuje se přednáškové činnosti v rámci vzdělávání sester v nemocnici, Domácím hospici sv. Zdislavy v Třebíči, pro pacientskou organizaci ILCO, na větších akcích Brno BOD – v pacientské sekci. Recenzoval knihu Drdlíková, Zachová, Karlovská a kol. „Praktický průvodce stomika, Grada 2016.

 

Mezi jeho zájmy patří cyklistika, atletika, kultura.