MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Lékař, paliatr, geriatr, iniciátor řady projektů, autor mnoha odborných publikací. Svůj profesní život dlouhodobě věnuje péči o závažně chronicky nemocné. Je iniciátorem vzdělávací organizace Paliare.cz – Institut geriatrické a paliativní péče, lektorem a primářem Mobilního hospice sv. Zdislavy v Třebíči.

 

Stal se jedním ze zakladatelů oboru Paliativní medicína v České republice a profesní organizace Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kterou osm let vedl ve funkci předsedy. V roce 2003 absolvoval mezinárodní kurz EPEC (Education for Physician on End of Life Care) v Salzburgu a v letech 2009–2011 program Leadership development Initiative v San Diegu v USA (kurz leadershipu, advokacie v paliativní medicíně v kontextu veřejného zdravotnictví).

 

V roce 2013 řídil předsednictví lokálního organizačního výboru Světového kongresu EAPC (Evropská asociace paliativní péče) v Praze. Dlouhodobě usiluje o rozvoj paliativní medicíny na celostátní i regionální úrovni, proto v roce 2014 z pozice předsedy odborné společnosti vedl vyjednávání o pilotním projektu mobilní specializované paliativní péče s VZP. V roce 2018 založil a dosud vede projekt Paliatr Vysočina, který realizuje krajskou koncepci zdravotnictví v oblasti péče o závažně chronicky nemocné.

 

Své zkušenosti předává aktivní lektorskou činností a psaním odborné literatury, např. Paliativní medicína pro praxi, Geriatrická paliativní péče, Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci, Nemocné rozhovory, Syndrom křehkosti.

 

Je stipendistou NF Abakus pro paliativní péči. V roce 2021 získal ocenění za významný přínos rozvoji paliativní péče v České republice, udělené výborem České společnosti paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP.

 

Volné chvíle tráví s rodinou. Má rád hudbu, kytaru i turistiku. Je vděčný svým rodičům za vše, co mu dali do života.