MUDr. Lucie Světláková

Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Atestaci z klinické onkologie a následně paliativní medicíny získala na Masarykově onkologickém ústavu, kam po studiu jako lékařka nastoupila a kde také do současnosti částečně pracuje v ambulanci paliativní medicíny. 


Nyní zastává funkci primářky v Domě léčby bolesti svatého Josefa v Rajhradě a zároveň pozici lékařky v rámci konziliárního paliativního týmu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Její profesionální působení tak v sobě integruje tři klíčové složky komplexní paliativní péče v podobě ambulance, včasné identifikace pacientů a finální péče o ně v rámci hospice. 


Přednáší vybraná témata paliativní medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.