MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze. Jeho původní lékařská odbornost byla anesteziologie a intenzivní medicína, 15 let pracoval jako lékař resuscitačního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v roce 2016 spoluzakládal nemocniční konziliární pracoviště pro paliativní péči Centrum podpůrné a paliativní péče, které bylo v roce 2021 transformováno na Kliniku paliativní medicíny 1.LF UK a VFN. V témže roce se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v úrovni odborné, tak v úrovni organizační a manažerské. Zásadní zkušeností v oblasti nemocniční paliativní péče pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče. Film o činnosti nemocničního paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze – Jednotka intenzivního života – získal řadu ocenění, včetně Českého lva za nejlepší dokument, ale i zvláštní ocenění kritiků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.