MUDr. Regina Slámová, MHA

V roce 1994 absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté nastoupila na Interní oddělení Městské nemocnice Brno. Atestovala z oboru Vnitřní lékařství i z oboru Paliativní medicína a léčba bolesti. Následně působila ve funkci primářky Hospice sv. Alžběty v Brně. 


V roce 2020 založila spolu se svými kolegy Centrum paliativní péče Brno, kde je dodnes i primářkou. V Centru zajištuje paliativní péči formou domácího hospice a ambulance paliativní medicíny. Od r. 2018 pracuje jeden den v týdnu jako lékař ambulance paliativní medicíny Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno – Bohunice. 


V rámci přednáškové a mentorské činnosti se věnuje ambulantní a domácí paliativní péči, paliativní péči v domovech pro seniory a plánování péče v závěru života. Je šťastně vdaná, společně s manželem (také paliatrem) má 3 děti a jsou praktikující evangelíci. 


Má ráda sníh, moře a východy slunce.