MUDr. Václav Trmač

Po promoci v roce 2009 nastoupil na Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Úrazové nemocnice v Brně. V letech 2016 – 2018 pracoval na částečný úvazek v Lůžkového hospici sv. Alžběty v Brně. V roce 2018 začal rozvíjet Domácí hospic Porta Vitae pod Oblastní charitou Tišnov, jehož je vedoucím lékařem. 


O rok později získal atestaci z oboru Paliativní medicína. Od roku 2022 spolukoordinuje činnost paliatrů pod Diecézní charitou Brno. V současnosti působí v Pracovní skupině pro paliativní péči Jihomoravského kraje a ve funkci mentora rozvíjí paliativní péči v Domově sv. Alžběty na Žernůvce. 


Rád hraje na varhany a stará se o hojný počet svých dětí.