PhDr. Tamara Starnovská

Odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče či zdravotnictví. Je autorkou projektu Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče ČR. Spolupracuje na tvorbě standardů pro kvalitu zdravotní péče v pobytových zařízeních sociální péče ve Spojené akreditační komisi, o. p. s.

 

Ráda myslí komplexně. Získala vzdělání v oblastech nutriční terapie se specializací, managementu ve zdravotnictví, vzdělávání dospělých a sociální práci.

 

Aktivně publikuje a předává své zkušenosti v oblasti výživy. V roce 2008 získala cenu Florence Nightingalové za přínos oboru. V roce 2022 byla podruhé uvedena v Encyklopedii osobností České a Slovenské republiky. Nyní předsedá Sekci výživy a nutriční péče, působí jako tajemnice Fóra zdravé výživy a stala se členkou více odborných společností a sekcí České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

 

V Paliare.cz chce rozvíjet téma výživy v paliativní péči a věnovat se lektorské činnosti.

 

Miluje cestování, hudbu a divadlo.