Podklady

Role paliativní medicíny a efektivita péče na ZS pomezí

 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Osud a role geriatrické medicíny, pojetí dlouhodobé péče

 

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

 

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Může spolupracovat domácí hospic a domov pro seniory?

 

MUDr. Eva Krejčí

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Křehkost nejmenších

 

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Koordinace péče o závažně chronicky nemocné v regionu nemocnice

MUDr. Eliška Štokrová

Bc. Monika Křížová

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Proces plánování budoucí péče v domově pro seniory

Projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder
Rady k ošetřování stomií

 

 

Martina Kalábová

 

 

Dětská paliativní péče - bolest a symptomy

 

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

 

 

Jak rozpoznat hyper a hypoaktivní delirium


MUDr. Eva Balnerová

Rozvoj paliativní péče a ČSPM

MUDr. Ondřej Kopecký

Ultrasonografie v paliativní medicíně


MUDr. Pavel Svoboda

Datová analýza rozvoje paliativní péče a péče o chronicky nemocné v Kraji Vysočina

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.


Konzervativně-nekonzervativní přístup k maligní střevní obstrukci

 

MUDr. Lukáš Velev

Paliatr Vysočina 2015-2017: podpora doprovázení

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. 

ukraine-gde42a4a93_1920

Komunikační karty v ukrajinském jazyce

Ukrajinsko-české komunikační karty slouží k základní komunikaci v dotčených oborech

 

Plán péče v geriatrické paliativní péči


Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Audio týmová spolupráce a rozhodování

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Geriatrická paliativní péče a mobilní specializovaná péče

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Komunikace v paliativní péči

 

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Týmová práce a rozhodování

 

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí