Podklady

Dobrý člověk, dobrý lékař, dobrá společnost – role lékaře ve společnosti

Paliare MEDIK

Mgr. et Mgr. Marek Vácha PhD.

Rozhodování o léčebném plánu v domovech pro seniory

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Regina Slámová, MHA

Paliativní rozhodování a plánování v geriatrii

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Ladislav Kabelka, PH.D.

Intenzivně – paliativní rozhodování u dospělých

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Paliativní rozhodování v kardiologii u dospělých

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Petra Vysočanová

Rozhodování při péči o pokročile nemocné onkologické pacienty

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Rozhodování v dětské onkologii

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Lucia Janigová

Obecná východiska k právům pacienta (nejen) v závěru života

DECIDE@CARE 2024

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Právo, paliativa a rozhodování

DECIDE@CARE 2024

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.

Syndrom závislosti na opiátech možnosti ambulantí léčby

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Marek Ronald

KRATOM zázračná bylina nebo nebezpečná droga?

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Marek Ronald

Mohou psychedelika léčit?

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Marek Ronald

Ketaminem asistovaná terapie KAP/ KAT/ KT

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Marek Ronald

Psychedelika a paliativní péče

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Marek Ronald

Digitální závislosti v postkovidové době

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Vladimír Kmoch

Sedativa a hypnotika v praxi

Závislosti a (nejen) paliativní medicína

MUDr. Vladimír Kmoch

Rozhodování o celkové bolesti u dětí

MUDr. D. Krejčí

Rozhodování při vstupu do Mobilní specializované paliativní péče

MUDr. Dobromila Vrabcová

Rozhodování při indikaci paliativní péče v kardiologii

MUDr. Petra Vysočanová

Rozhodování a hodnotová anamnéza - pohled lékaře a kněze

 

MUDr. Mgr. Martin Moravec, OCr.

Rozhodování v intenzivní péči

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

 

Rozhodování v pediatrii

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

 

Rozhodování v dětské kardiologii

MUDr. Jana Tučková

Rozhodování u závažně nemocných - syndrom geriatrické křehkosti

 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Role paliativní medicíny a efektivita péče na ZS pomezí

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Osud a role geriatrické medicíny, pojetí dlouhodobé péče

 

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

 

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Může spolupracovat domácí hospic a domov pro seniory?

 

MUDr. Eva Krejčí

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Křehkost nejmenších

 

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Koordinace péče o závažně chronicky nemocné v regionu nemocnice

MUDr. Eliška Štokrová

Bc. Monika Křížová

 

Konference

Syndrom křehkosti

9. 12. 2022

Proces plánování budoucí péče v domově pro seniory

Projekt Podpora udržitelnosti paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder
Rady k ošetřování stomií

 

 

Martina Kalábová

 

 

Dětská paliativní péče - bolest a symptomy

 

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

 

 

Jak rozpoznat hyper a hypoaktivní delirium


MUDr. Eva Balnerová

Rozvoj paliativní péče a ČSPM

MUDr. Ondřej Kopecký

Ultrasonografie v paliativní medicíně


MUDr. Pavel Svoboda

Datová analýza rozvoje paliativní péče a péče o chronicky nemocné v Kraji Vysočina

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.


Konzervativně-nekonzervativní přístup k maligní střevní obstrukci

 

MUDr. Lukáš Velev

Paliatr Vysočina 2015-2017: podpora doprovázení

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. 

ukraine-gde42a4a93_1920

Komunikační karty v ukrajinském jazyce

Ukrajinsko-české komunikační karty slouží k základní komunikaci v dotčených oborech

 

Plán péče v geriatrické paliativní péči


Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Audio týmová spolupráce a rozhodování

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Geriatrická paliativní péče a mobilní specializovaná péče

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Komunikace v paliativní péči

 

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí

Týmová práce a rozhodování

 

 

 

Audioprezentace – materiál ke shlédnutí