Vzdělávací akce

Křehkost v dětské paliativní péči

Základy paliativní péče v pediatrii s prvky neonatologické a prenatální paliativní péče…

Paliare MEDIK 2023/2024

Projekt zaměřený na vzdělávání studentů 4., 5. a 6. ročníku lékařské fakulty se zájmem o paliativní medicínu

Taste of Palliative Medicine

Tento unikátní cyklus workshopů nabízí týmům lékařů a sester všech odborností i úrovně zkušeností ideální vstup do témat k péči o pacienty se závažným onemocněním a jejich blízké…

Paliativa pro sestry

Základní kurz paliativní péče Elnec je určen pro zdravotní sestry, které se zajímají o paliativní péči….

Ultrasonografie v paliativní medicíně

Workshop pro lékaře, zaměřený na využití ultrazvuku při diagnostice a terapii v paliativní péči.

Nemocné rozhovory

Workshopy předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného i jeho blízkých…

 

 

FRAILTY

Základní kurz péče o křehké geriatrické pacienty pro sestry, lékaře a spolupracující profese…

Stomie v paliativní péči

Cílem semináře je specifická oblast paliativní chirurgie – stomie. Získáte potřebné znalosti o rozdělení, typech stomií a jejich ošetření…

Paliativa pro praktiky – klinický workshop

Paliativní medicína doprovází a podporuje pacienty s diagnózami, které významně limitují jejich délku života…

 

 

Hojení ran

Účastník si z kurzu odnese teoretické i praktické znalosti o identifikaci a rozpoznání typu ran. Zjistí, jak tyto rány ošetřit a jakou jim je třeba věnovat péči….

Paliare UKRAJINA

Projekt cílené integrace ukrajinských rodin do komunity zdravotních a sociálních služeb Kraje Vysočina…

 

 

Nutriční péče v paliativní medicíně

Interaktivní workshop zaměřený na specifika výživy u nevyléčitelně nemocných pacientů.

 

Stáž v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč

Nabízíme jednodenní a dvoudenní stáže jako doplněk k našim kurzům.

Stáže je třeba dojednat individuálně.

Kontaktujte nás pro bližší informace na vzdelavani@paliare.cz