Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku

Blog

Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku

Jak vyřešit problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR a jak nastavit udržitelný systém dlouhodobé péče

Reforma dlouhodobé péče, zahrnující také především komunitní, ale i pobytové služby paliativní péče, je nedílnou součástí řešení témat zdravotně-sociálního pomezí. 
V Paliare.cz ji podporujeme v tomto znění.
prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. 
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.