Blog

Studie OECD: Čas na lepší péči v závěru života

Žijeme v době, kdy závažné chronické nemoci doprovázejí náš život často roky před jeho závěrem. Konec sice prodlužujeme, avšak nedaří se nám do něj souběžně přinášet kvalitu a hodnoty, které jsme vyznávali v produktivním věku. Péče a podpora je tu zcela nezbytná, stejně jako zapojení rodiny.

 

Doba nemůže počkat, až se rozhodneme, jaký život si jako společnost přejeme. Zkratkovitá řešení, například formou eutanázie, nemají smysluplný společenský dopad. Naopak paliativní péče prokázala svoji vysokou efektivitu a hodnotu.

Odborníci ze sekce Zdraví v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vypracovali zprávu, v níž zřetelně pojmenovávají realitu a možné kroky pro zlepšení péče o umírající, ať už v oblasti kvality služeb, financování, nebo pracovní síly.

V České republice se nám daří tento fenomén systematicky řešit pouze v Kraji Vysočina, ale zároveň se postupně snažíme tyto metody zavádět i v dalších částech naší země. Vůle státních orgánů je totiž povzbuzující.