Blog

Koncept geriatrické křehkosti: rozpoznání a možnosti péče

Koncept geriatrické křehkosti se stává klíčovou oblastí pro roli zdravotních a sociálních služeb stárnoucí populace. Usnadňuje včasnou identifikaci a terapii funkčních deficitů u geriatrického pacienta, jejichž intenzita i rychlost progrese překračují běžné změny organismu bez příčinné choroby.

 

Geriatrická křehkost začíná fázi s chudou symptomatologií a možností intervence i prevence. Postupně přechází v syndrom, jehož symptomy lze sice zpomalit, nikoliv však zastavit. Konečným stádiem je tzv. selhání z prospívání, geriatrická deteriorace, s potřebou specializované paliativní péče.

V článku níže se dočtete o jednom z možných postojů k tomuto tématu. 

 

Komplexní pohled na geriatrickou křehkost v českém prostředí nabízí kniha Syndrom křehkosti (Grada, 2022) od Ladislava Kabelky a Magdaleny Chvílové Weberové. 

Autoři jsou zároveň členy projektového týmu Paliatr Vysočina, kterému se již několik let daří rozvíjet paliativní péči v Kraji Vysočina. Jedním z výstupů projektu je dokument shrnující syndrom křehkosti ze zdravotně-sociálního hlediska. I tento text máte k dispozici v odkazu níže. 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ:

Adelman, M., Allison, R., Assadzandi, S. Am Fam Physician. 2021;103(4):219-226.

Dušek, L., Kabelka, L., Švancara, J. (2020). Zdravotně-sociální pomezí a syndrom geriatrické křehkosti. Paliatr Vysočina.