Andrej Bucha

Je student 5. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V budoucí lékařské praxi by rád zvolil interní obor a našel v něm místo i pro paliativní medicínu. 
 
V Paliare.cz se v rámci projektu Paliare MEDIK podílí na přípravě TBL lekcí.
 
Ve volném čase ho baví jakýkoliv sport. Odpočine si však i při čtení knihy.