ING. ROSTISLAV LAVIČKA

Po absolvování magisterského studia na VŠE Praha začal pracovat v Oblastní charitě Třebíč jako ekonom – rozpočtář, zástupce ředitele a od roku 2021 jako vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč.  Jeho denním chlebem je ekonomika, zejména příprava, aktualizace a kontrola rozpočtů dílčích zařízení, provádění účetní závěrky, vyhotovování výkazů, přímé řízení vedoucích jednotlivých složek, příprava podkladů a vyhotovení monitorovacích zpráv projektů. Jako projektový manažer zajišťuje vypracování žádostí o dotace, finance a jejich vyúčtování.

 

Ve volných chvílích se věnuje včelaření, myslivosti, sportovní střelbě, motocyklům a četbě.