Blog

První konference o lidskosti v medicíně. V Brně!

Ve čtvrtek 15. června 2023 se v prostorách Fakultní nemocnice u svaté Anny konala naše první studentská konference s názvem Křehkost a lidskost v medicíně. Tato akce symbolicky uzavřela roční projekt Paliare MEDIK, určený medikům 5. a 6. ročníku se zájmem o paliativu. K její jedinečnosti přispěla spolupráce studentů (teď již absolventů) s odborníky jak při organizaci, tak s mikrofonem na pódiu. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.

 

Program konference rozproudil debatu o hodnotách, které se z výuky na fakultě vytrácejí, ve skutečnosti jsou však základem kvalitní lékařské praxe. Čtyři témata měla posluchačům připomenout, že dobrého lékaře nedělá uplatnění jeho moci, tituly (i když je do textu raději píšeme) ani vyznamenání, ale ochota zapojit do péče respekt k životu, empatii, soucit i vlastní nejistotu.

 

Úvodní slovo si připravil MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Spolu s MUDr. Mgr. Magdalenou Chvílovou Weberovou představil jejich společnou knihu Syndrom křehkosti. Zranitelnost dále rozvinul i gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který ve svém příspěvku, moderovaném MUDr. Dušanem Bodišem, hovořil o stárnutí a dobrém umírání v Česku. K životu jako k umění, které se dá naučit, se naopak vrátil římskokatolický kněz Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. s MUDr. Petrem Kučerou. Po pauze na občerstvení se o slovo přihlásili klinický psycholog doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., a MUDr. et Bc. Barbora Ošlejšková. Ti na základě historek z praxe vyvrátili mýtus o zdravotnících jakožto nadpřirozených bytostech a označili lidskost za vrozenou vlastnost. Závěrečná část patřila Mgr. Janu Grolichovi a MUDr. Barbaře Vavrysové, kteří se od financování paliativní péče dokázali prodiskutovat až k budoucnosti mladých lékařů v ČR.

 

Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a zvědavost. Dále děkujeme týmu FNuSA v Brně za pomoc při organizaci, občerstvení a fotografie, které si tu s jeho laskavým svolením můžete prohlédnout.