MUDr. Dobromila Vrabcová

Po absolvování LF MU v Brně pracovala jako lékař ARO ve Vyškově. Následně pracovala i v ambulanci bolesti, v domácím hospici DCHB v Brně,  nyní spolupracuje s v domácím hospicem v Tišnově a s lůžkovým hospicem Sv. Alžběty v Brně.
 
V současné době se stala vedoucí lékařkou Oddělení geriatrické a paliativní péče ve FNuSA, což zahrnuje konziliární paliativní tým, paliativní ambulanci a nově bude zahrnovat i domácí hospicovou péči.
 
Koníčky: četba, procházky přírodou.
 
Věří ve všemohoucího Boha – Otce,  jedinečnou oběť jeho syna Ježíše Krista a ve vedení Duchem Svatým.