Blog

Oblastní charita Třebíč má novou koordinátorku pro pomoc ukrajinským lidem

Koordinováním pomoci ukrajinským lidem se v Oblastní charitě Třebíč začala od dubna zabývat nová humanitární pracovnice Pavlína Kovářová. Cílem její práce je navazovat kontakty s úřady, obcemi, farními charitami v obcích, s ubytovateli ukrajinských uprchlíků i se samotnými ukrajinskými lidmi, zajímat se o to, co potřebují, a hledat možnosti pomoci v konkrétních problémech. Např. zprostředkovat doprovod na úřady, pomoc s nákupy, bydlením, hledáním práce, zajištěním školní docházky, s tlumočením.

 

Oblastní charita Třebíč má novou koordinátorku pro pomoc ukrajinským lidem

 

Z Ukrajiny uteklo kvůli válce přes 4,3 mil. lidí. Více než 270 tisíc z nich našlo příbytek v České republice. Většina má svůj azyl v Čechách, ale i Morava, konkrétně Třebíčsko, nabídlo přístřeší a zázemí mnoha dalším. V Třebíči bylo poskytnuto útočiště přibližně 500 osobám, další stovky jsou v obcích a městech okresu. Převážně jde o ženy s dětmi, pak lidi v seniorském věku a část tvoří muži. Těmto lidem je třeba pomáhat s jejich adaptací v naší zemi. Oblastní charita Třebíč se od počátku podílí na vytváření systému pomoci spolu s Městem Třebíč, Krajem Vysočina a dalšími organizacemi i jednotlivými lidmi.

Jakou pomoc nabízí?

Přes službu Charitní záchranné sítě vydává základní potraviny a hygienické potřeby, dále poskytuje oblečení, pomoc se základním vybavením domácnosti (matrace, přikrývky, povlečení, spotřebiče, nádobí, kočárky, hračky, postýlky, nábytek), tlumočení na telefonu, z části i osobně, doprovod na Úřad práce a vyřízení Mimořádné okamžité pomoci.

 

Koho v případě potřeby kontaktovat?

Koordinováním pomoci ukrajinským lidem se v Oblastní charitě Třebíč začala od dubna zabývat nová humanitární pracovnice Pavlína Kovářová. Cílem její práce je navazovat kontakty s úřady, obcemi, farními charitami v obcích, s ubytovateli ukrajinských uprchlíků i se samotnými ukrajinskými lidmi, zajímat se o to, co potřebují, a hledat možnosti pomoci v konkrétních problémech. Např. zprostředkovat doprovod na úřady, pomoc s nákupy, bydlením, hledáním práce, zajištěním školní docházky, s tlumočením. Také se podílet na organizaci aktivit, které ukrajinským lidem umožní setkání a navázání kontaktů s krajany, poznávat se i s dalšími lidmi, seznamovat se s místními zvyklostmi a prostředím a naučit se v něm orientovat, aby se společné sžívání uskutečňovalo v přátelském duchu, vzájemném porozumění a sdílení.

 

Jaký byl Váš první pracovní týden?

Do sídla Oblastní charity Třebíč na ulici L. Pokorného přišlo v průběhu týdne 5 skupin ukrajinských matek a dětí, kterým jsme poskytli potravinovou a materiální pomoc v akutní nouzi.  Celkem šlo o 13 dospělých a 11 dětí,“ říká nová koordinátorka a pokračuje: „Zjišťovali jsme také jejich momentální situaci: vybavenost přechodného bydliště, aktuální stav žádostí o humanitární dávky, integraci dětí do vzdělávacích zařízení. Nabídli jsme jim podporu i v dalších dnech a mohou také využít službu tlumočníka při komunikaci s úřady, poskytovateli vzdělávání či zaměstnavateli.

 

V průběhu týdne byla také řada potřebných lidí obsloužena v charitním Šatníku na Polance. Odnášeli si to, co jim naléhavě chybí – oblečení, postýlky, kočárky, matrace, povlečení, přikrývky, hračky, nádobí…

 

Šatník je od dubna opět otevřen pro veřejnost v ÚT 9–12, ČT 14–17.

 

Na návštěvu v jinou dobu je třeba se předem domluvit telefonicky na č.: 775 179 314

 

Co Vás čeká v následujících dnech?

Chci dále pokračovat v komunikaci a rozvíjet spolupráci se sociálními odbory města i s okolními obcemi, s Úřadem práce Třebíč, odkud k nám některé osoby přicházely. Rozjedu se do farností a na venkov, kde budu zjišťovat, jaká je tam aktuální situace, domlouvat se s osobami a spolky poskytujícími ubytování, s čím jim můžeme pomoci a jak dále spolupracovat,“ uzavírá koordinátorka.

 

Kontakt:
Mgr. Pavlína Kovářová,
humanitární pracovník, tlumočník-překladatel, pracovník týmu mimořádných událostí 
tel.: +420 731 625 585; e-mail: pavlina.kovarova@trebic.charita.cz