Blog

Pracovní skupina pro paliativní péči v Jihomoravském kraji – zpráva z jednání

6. dubna 2022 se na Jihomoravském kraji sešla pracovní skupina Jihomoravského kraje pro paliativní péči. Jednání pracovní skupiny se primárně týkalo organizace setkání zástupců Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina na téma koordinace paliativní péče, předání zkušeností a dobré praxe a dalšího rozvoje zdravotně sociálního pomezí.

 

Členové pracovní skupiny byli dr. Kabelkou, vedoucím pracovní skupiny, informováni o konání výroční konference Paliatr Vysočina 15. června 2022.

 

Dále byla členům pracovní skupiny předána informace o novém kurzu paliativy pro sestry pracující ve zdravotních či sociálních službách. Jihomoravský kraj bude hledat způsob, jak zajistit financování vzdělávání zdravotních i sociálních pracovníků v oblasti paliativní péče nyní i v budoucnu.

 

V současné době je v JMK vyhlášen dotační titul pro podporu paliativní péče v pobytových sociálních službách, který přinese první možnosti vzdělávání a mezioborové spolupráce mezi zdravotníky a pracovníky v sociální oblasti ve prospěch co nejlepší péče o osoby, které prožívají závěr života v pobytových sociálních službách. Jihomoravský kraj zvažuje další podporu paliativní péče a koordinované, kontinuální financování této oblasti.

 

Členové pracovní skupiny přijali informace o vzniku Institutu geriatrické a paliativní péče Paliare.

 

Pracovní skupina se schází v pravidelných cca 1 – 2 měsíčních intervalech; kromě předávání informací a koncepční práce se věnuje naplňování Koncepce rozvoje paliativní péče v JMK a naplňování jednotlivých cílů Akčního plánu pro r. 2022.

 

Více informací:

Tisková zpráva o přijetí Koncepce (odkaz): Jihomoravský kraj (jmk.cz)

Koncepce ke stažení (odkaz): Jihomoravský kraj (jmk.cz)

Dotační program Podpora paliativní péče v sociálních službách (odkaz): Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje – „Podpora paliativní péče v sociálních službách“ pro rok 2022                      (kr-jihomoravsky.cz) Paliatr Vysočina (paliatr-vysocina.cz)