Blog

Zveme vás na konferenci DECAREL: Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života

Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života.
Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s vědeckými poznatky o aktuálním stavu v dané oblasti v českém zdravotnictví, sdílet příklady a zkušenosti dobré praxe, představit konkrétní nástroj pro plánování péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním a rozvinout diskusi o zkvalitnění komplexní péče o pacienty v závěru života. Na konferenci vystoupí přední odborníci zastupující lékařskou, etickou, psychologickou a právní dimenzi v procesu rozhodování a péče v závěru života. Součástí odborného programu budou také diskusní panely, prezentace kazuistik a diskuse. Můžete se těšit i na projekci filmu Jednotka intenzivního života spojenou s možností besedy s jeho aktéry.
 
Konferenci pořádá:  Masarykova univerzita