Decide@Care 2024

  • Přihlášení studenti
  • Přihlášení ostatní účastníci

Zdarma

(omezený počet míst)

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 18

Poplatek 800 Kč

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 11

Anotace

Decide@Care 2024
 

Rozhodování a péče: 2 základní témata paliativní medicíny.

Za posledních 10 let se paliativní péče rozvíjí směrem k časné indikaci, dlouhodobé podpoře života v nemoci a implementaci v systému zdravotně-sociálních služeb.

1. ročník konference Decide@Care 2024 přináší “state of art” pro rámec indikace a plánování paliativní péče v klíčových oborech medicíny.

V rámci interaktivního konferenčního formátu budeme diskutovat základní principy a současný “state of art” v rozhodování při indikaci paliativní péče.

Konference přinese také pre a post konferenční materiály a reflexi.

Těšíme se na Vás ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. 

Garant akce

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek

Program

08:30 – Zahájení

 

08:45–09:30 – Úvod – Co přináší paliativní rozhodování do medicíny (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, MHA)

09:30–10:30 – Právo, paliativa a rozhodování (MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D., Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.)

10:30–10:45 – Diskuze k tématu

10:45–11:15 – Intenzivně-paliativní rozhodování u dospělých (MUDr. Ondřej Kopecký, MHA)

11:15–11:30 – Diskuze k tématu

 

11:30–12:15 – Přestávka

 

12:15–12:45 – Paliativní rozhodování v geriatrii (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Regina Slámová, MHA)

12:45–13:00 – Diskuze k tématu

13:00–13:30 – Paliativní rozhodování v dětské onkologii (MUDr. Lucia Janigová)

13:30–13:45 – Diskuze k tématu

13:45–14:15 – Onkologicko-paliativní rozhodování u dospělých (MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.)

14:15–14:30 – Diskuze k tématu

 

14:30–15:15 – Přestávka

 

15:15–15:45 – Paliativní rozhodování v kardiologii u dospělých (MUDr. Petra Vysočanová)

15:45–16:00 – Diskuze k tématu

16:00–16:30 – Paliativní rozhodování v dětské a novorozenecké medicíně (MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová)

16:30–16:45 – Diskuze k tématu

 

16:45–17:00 – Závěr konference (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, MHA)