Paliare MEDIK – přednáška Marka Váchy

Dobrý člověk, dobrý lékař, dobrá společnost – role lékaře ve společnosti

Cena: 2.500,- Kč

Akreditace MZ                            NE

Akreditace MPSV:                      NE

Počet přihlášených účastníků: 60

Anotace

Dobrý člověk, dobrý lékař, dobrá společnost – role lékaře ve společnosti. To vše v návaznosti na témata jako závažná onemocnění, život s těžkou, chronickou nemocí a podpora ze strany zdravotníků, vztah lékař/pacient, vnitřní emoční svět lékaře, eutanázie a další.

Na přednášku bude navazovat dialog mezi Mgr. et Mgr. Markem Váchou a MUDr. Ladislavem Kabelkou a poté prostor na zodpovězení dotazů a diskuzi se studenty. Těšíme se na Vás!

Garant kurzu

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Zobrazit medailonek