Závislosti a (nejen) paliativní medicína

Cena: 2.700,- Kč

Certifikát                            ANO

Počet přihlášených účastníků: 0

Anotace

Škodlivé užívání návykových substancí a závislosti jsou významným fenoménem dnešní doby.

Stále více lidí řeší svou psychickou nepohodu sedativy či hypnotiky, aniž by si uvědomovali jejich návykový potenciál. Praktičtí lékaři k tomu často přispívají nedostatečnou osvětou a nadměrnou preskripcí psychofarmak jako jsou benzodiazepiny a Z-hypnotika.

Do České republiky se z Asie dostává ve velkém množství látka kratom, který může ve vyšších dávkách vyvolávat stejnou psychickou i somatickou závislost jako u nás známé opioidy. Rozšiřuje se i spektrum zneužívaných syntetických opiátu o fentanyl a oxykodon.

U mladých lidí sice stagnuje počet jedinců pijících alkohol či užívajících návykové látky, ale výrazněji se u nich rozšiřuje nelátková „digitální“ závislost.

Mezi návykovými látkami je však i skupina psychedelik, které mají slibný terapeutický potenciál. Tyto látky jako ketamin, psylocybin a MDMA můžou být průlomovou léčbou u farmakoresistentních depresí a úzkostí a zdá se, že můžou mít uplatnění i v paliativní medicíně ve formě psychedeliky asistované psychoterapie.

Tyto a další témata vám nabízejí dva lékaři – psychiatři s mnohaletou klinickou praxí v oblasti závislostí MUDr. Ronald Marek z psychiatrické ambulance Společnosti Podané ruce v Brně a MUDr. Vladimír Kmoch z Adiktologické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Garant kurzu

MUDr. Ronald Marek

Zobrazit medailonek

Program

7:45–8:20 – Prezence

8:20–8:30 – Úvodní slovo (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.)

8:30–9:45 – Opiáty, syndrom závislosti a možnosti léčby (MUDr. Ronald Marek)

10:00–11:15 – Sedativa a hypnotika v praxi (MUDr. Vladimír Kmoch)

11:30–12:45 – Psychedelika, rizika užívání versus terapeutický potenciál (MUDr. Ronald Marek)

12:45–13:30 – Přestávka na oběd

13:30–14:45 – Digitální závislost v postcovidové době (MUDr. Vladimír Kmoch)

14:45–15:15 – Závěrečná reflexe, diskuze