3 Dekády paliativní péče v ČR

Aktuální postavení LH a MSPP v systému paliativní péče, zdravotně-sociální téma

ZDARMA

Certifikát:                      NE

Počet přihlášených účastníků: 0

Anotace

Letos uplyne 30 let od prvních kroků lůžkové hospicové péče v České republice. 
Zároveň v úterý 26.3.2014 uplyne 10 let od natáčení pořadu Umírání v Česku zblízka (stále dostupné v archivu ČT ivysilani.cz), kdy v živém vysílání z rajhradského Benediktýnského kláštera byl celospolečensky pojmenován neutěšený stav rozvoje lůžkové, a hlavně domácí paliativní péče. Jednání vyvolala spolupráce Domu léčby bolesti sv. Josefa v Rajhradu u Brna (v té době centra pro rozvoj české paliativní péče) a Cesty domů Praha.
Také díky tomuto pořadu následně proběhlo jednání na Ministerstvu zdravotnictví a koncem května předseda ČSPM ČLS JEP, prim. Kabelka, byl osloven k výběru 5-7 organizací pro pilotní projekt Mobilní specializované paliativní péče. Vyjednávání trvala téměř rok a v březnu 2015 byl projekt zahájen. Jeho výsledkem je nynější rozvoj domácí paliativní péče. Jeho výsledkem je existence Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči, která patří mezi lídry rozvoje Mobilní specializované paliativní péče v ČR. 
 
Skupina profesionálů, kteří stáli u zrodu těchto změn a dnes pracují na dalším rozvoji systému paliativní péče v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji, se sejde společně s politiky a stakeholdery k diskusi o dosavadní cestě a cestě, která nás ještě čeká. 

Garant akce

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek

MUDR. LUCIE SVĚTLÁKOVÁ

Zobrazit medailonek