• Paliare MEDIK - Nemocné rozhovory I - nový běh
  • Paliare MEDIK - Nemocné rozhovory II

Paliare MEDIK - Nemocné rozhovory I - nový běh

Interaktivní workshopy, předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného a jeho blízkých…

Certifikát                        ANO

Počet registrovaných účastníků: 20

Přihlašování od 3. 2. od 17 h.

Anotace

Interaktivní workshopy, předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného a jeho blízkých… praktický trénink sdělování závažných zpráv a komunikace emočně náročných situací.

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek

Program

1)Kazuistiky chronicky nemocných pacientů, interaktivní scénky, dynamika emocí, význam nonverbální komunikace, komunikace v týmu, efektivní řešení konfliktů

 

2)Sdílení emocí s pacientem a rodinou, doprovázení rodiny pacienta po jeho úmrtí

 

3)Agrese; praktický nácvik efektivního řešení konfliktních situací v bezpečném prostředí; asertivita v komunikaci s pacientem i rodinou

Paliare MEDIK - Nemocné rozhovory II

Pokročilý kurz určený pro absolventy Nemocných rozhovorů I, interaktivní workshopy, předávající základní informace a návody pro komunikaci…

Certifikát                        NE

Počet registrovaných účastníků: 15

Anotace

Pokročilý kurz určený pro absolventy Nemocných rozhovorů I, interaktivní workshopy, předávající základní informace a návody pro komunikaci a podporu nevyléčitelně nemocného a jeho blízkých, praktický trénink sdělování závažných zpráv a komunikace emočně náročných situací, zaměřeno navíc na trénink prezentačních dovedností

Garant kurzu

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Zobrazit medailonek