TASTE OF PALLIATIVE MEDICINE

Tento unikátní cyklus workshopů nabízí lékařům všech odborností i úrovně zkušeností ideální vstup do témat obecné a částečně i specializované paliativní péče…

Děkujeme za podporu Kraji Vysočina, Jihomoravskému kraji a Nadačnímu fondu Abakus

 • Přihlašování za Kraj Vysočina
 • Přihlašování za Jihomoravský kraj
 • Přihlašování za ostatní kraje

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 0

Jsem zaměstnancem Diecézní charity Brno nebo jejich oblastních charit

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 9

Jsem zaměstnancem Diecézní charity Brno nebo jejich oblastních charit

Certifikát                  Ano

Počet registrovaných účastníků: 0

Anotace

Tento unikátní cyklus workshopů nabízí týmům lékařů a sester všech odborností i úrovně zkušeností ideální vstup do témat k péči o pacienty se závažným onemocněním a jejich blízké. Ukazuje cestu, jak zavádět paliativní péči v rámci organizace.

Kurz je inspirovaný mezinárodní verzí od jednoho z lídrů světové paliativní péče, prof. Franka D. Ferrise, MD, Ph.D. Součástí kurzu je přístup do aplikace s výukovými materiály ke stažení a studiu.

V rámci kurzu budou řešena témata indikace paliativní péče, dětské paliativní péče, geriatrické paliativní péče a hospicové péče. Účastníci se seznámí s problematikou farmakoterapie i léčby symptomů. Mentoři je v menších skupinách a s využitím konkrétních kazuistik provedou různými technikami komunikace, doprovázení, zvládání emocí či práce s rodinou pacienta

Účast ostatních profesí je vítána, ale jen za přítomnosti lékaře z týmu účastníka. 

Lektoři

MUDR. LADISLAV KABELKA, PH.D.

Zobrazit medailonek

MUDr. Pavel Svoboda

Zobrazit medailonek

MUDr. Lucie Světláková

Zobrazit medailonek

MUDr. Dobromila Vrabcová

Zobrazit medailonek

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová

Zobrazit medailonek

MUDr. Václav Trmač

Zobrazit medailonek

Program

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61, Rajhrad, edukační místnost

 

 • Skupinový brainstorming
 • Paliativní medicína dnes, časná indikace paliativní péče a její přínos
 • Opiáty – klinické rady, konkrétní využití
 • Symptomy
 • Křehký geriatrický pacient

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61, Rajhrad, edukační místnost

 

 • Skupinový brainstorming
 • Program ve skupinách s mentory
  1.téma: nauzea, zvracení, nechutenství, zácpa
  2.téma: chronická bolest
  3.téma: delirium
  4.téma: strach, úzkost, únava, nespavost

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč nebo Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad

 

 • Klinický program
 • Můj projekt s paliativní medicínou
 • Příprava projektu
 • Reflexe s mentorem

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč, Gen. Sochora 705/3, Třebíč

 

 • Skupinový brainstorming
 • Paliativní péče u dětí a dospívajících, specifika přístupů a léčby
 • Paliativní péče u dětí a dospívajících – kazuistiky
 • Komunikace – SPIKES protokol, koncept Elisabeth Kübler-Ross, sdělování špatných zpráv, doprovázení
 • Komunikační aspekty – práce s rodinou (skupinové aktivity, TBL – team based learning)

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč, Gen. Sochora 705/3, Třebíč

 

 • Skupinový brainstorming
 • Program ve skupinách s mentory
  1.téma: komunikace v závěru života – o dětech, s dětmi
  2.téma: doprovázení, emoce v komunikaci, total pain syndrome
  3.téma: práce s rodinou v průběhu péče

Po týdnu od ukončení kurzu: 2 hod. závěrečná on-line reflexe mentorů s účastníky

Ke stažení

Doporučujeme stáhnout aplikaci pro většinu operačních systému na tlačítku níže:

Windows/Mac/Android/IOS

(Po kliknutí na tlačítko budete přesměrováni na adresu, kde vyberte Váš operační systém a proveďte instalaci aplikace)